Ngữ Văn lớp 7 - Luyện tập lập luận chứng minh

Ngữ Văn lớp 7 - Luyện tập lập luận chứng minh

I. TÌM HIỂU CHUNG:

* Đề bài :

  Chứng minh rằng nhân dân VN từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “ Ăn quả nhớ  kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn” 

II. LUYỆN TẬP:

1. Tìm hiểu đề và tìm ý:

a. Xác định yêu cầu chung

- Cần chứng minh nhân dân VN  từ xưa đến nay luôn sống theo  đạo lí “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “ uống nước nhớ nguồn”

- Từ đó cho biết  2 câu tục ngữ thể hiện điều gì ?  Lòng biết ơn .

- Chứng minh theo cách nêu lí lẽ sau đó đưa ra dẫn chứng xác thực để minh hoạ.

2. Lập dàn bài

+ Mở bài: Giới thiệu 2 câu tục ngữ  và nói rõ tư tưởng mà nó muốn thể hiện

+ Thân bài: Dùng lí lẽ để phân tích

- Lấy một số dẫn chứng cụ thể  theo trình tự thời gian từ  xưa đến nay   để đúc kết vấn đề

+ Kết bài: Rút ra kết luận và bài học.