Ngữ Văn lớp 7 - Tục ngữ về con người và xã hội

Ngữ Văn lớp 7 - Tục ngữ về con người và xã hội

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Thể loại

- Tục ngữ

- Bố cục: Chia làm ba phần

- Phương thức biểu đạt: Trữ tình

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

 1. Tục ngữ về bài học phẩm chất con người

*Câu 1:  Một mặt ngườ bằng mười mặt của

- Vần lưng, so sánh, nhân hóa  

=> Đề cao giá trị con người. So với mọi thứ của cải, người quý hơn của gấp nhiều lần.

*Câu 2: Cái răng , cái tóc là gốc con người

=> Những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng làm thành vẻ đẹp của con người về hình thức và nhân cách

 *Câu 3: Đói cho sách ,rách cho thơm

- Nghệ thuật: đối, ẩn dụ, gieo vần lưng

-  Nội dung: Dù nghèo khổ thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch, không vì nghèo khổ mà làm điều xấu xa

=> Giáo dục con người phải có lòng tự trọng

2. Tục ngữ về học tập tu dưỡng

*Câu 4 : Học ăn, học nói, học gói, học mở

- Nghệ thuật: 4 vế có quan hệ bổ sung, lặp từ

- Nội dung: Con người cần thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp, việc học phải tỉ mỉ, toàn diện.

*Câu 5: Không thầy đố mày làm nên
- Khẳng định vai trò, công ơn người thầy dạy ta từ những bước đi ban đầu về tri thức, về cách sống. Vì vậy phải biết kính trọng thầy

*Câu 6 :  Học thầy không tày học bạn

- Câu tục ngữ đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Nó không hạ thấp việc học thầy, không coi học bạn quan trọng hơn học thầy

-> Cả 2 câu tục ngữ này  bổ sung cho nhau

3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử, tình cảm

*Câu 7: Thương người như thể thương

=> Khuyên nhủ con người thương yêu người khác như chính bản thân mình

*Câu 8: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

=> Khi được hưởng thụ thành quả nào đó phải nhớ đến người đã gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình

*Câu 9:      Một cây làm chẳng nên non
               Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

=> Một người lẻ loi không thể làm nên việc lớn, nhiều người hợp sức sẽ làm được việc cần làm – khẳng định sức mạnh đoàn kết

III. TỔNG KẾT :

Ghi nhớ : Tục ngữ về con người và xã hội thường rất giàu hình ảnh so sánh,  ẩn dụ, hàm súc về nội dung. Những câu tục ngữ này luôn chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có