Ngữ Văn lớp 7 - Quan hệ từ

Ngữ Văn lớp 7 - Quan hệ từ

I. TÌM HIỂU CHUNG.

1. Thế nào là quan hệ từ

a. Xét ví dụ

- Ví dụ 1: "Đồ chơi của chúng tôi cũng chẳng có nhiều"
Của: Liên kết giữa định ngữ mẹ và danh từ con gà.

-> Biểu thị ý nghĩa quan hệ sở hữu.

- Ví dụ 2: "Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu"
Như: Liên kết với bổ ngữ hoa và tính từ đẹp.

->  Quan hệ so sánh.

- Ví dụ 3: "Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm"
 Bởi … nên: Nối 2 vế của câu ghép.

-> Quan hệ nhân quả.

- Ví dụ 4: "Mẹ thường nhân lúc con ngủ mà làm vài việc của riêng mình. Nhưng hôm nay mẹ không tập trung được vào việc gì cả"
Nhưng : Biểu thị quan hệ đối nghịch giữa "mẹ thường".....và "hôm nay".

b. Kết luận:

- Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh nhân quả,... giữa các bộ phận của câu hay giữa các câu với câu trong đoạn văn.

2. Sử dụng quan hệ từ

a. Xét ví dụ: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào bắt buộc phải có quan hệ từ, trường hợp nào không bắt buộc có.

a. Khuôn mặt của cô cái (-)                                      e. Giỏi về toán (-)

b. Lòng tin của nhân dân (-)                                     g. Viết một bài văn về phong cảnh hồ Tây (+)

c. Cái tủ bằng gỗ mà anh vừa mới mua (-)              h. Làm việc nhà (+)

d. Nó đến trường bằng xe đạp (+)                           i. Quyển sách đặt bên bàn (-)
*Chú thích: (-): không bắt buộc; (+): bắt buộc

-> Có trường hợp bắt buộc dùng quan hệ từ . Đó là những trường hợp nếu không có quan hệ từ thì câu văn sẽ không rõ nghĩa .Cũng có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ .

- Có 1 số quan hệ từ dùng thành cặp.

Nếu … thì ; Vì …nên ;  Tuy … nhưng ; Hễ …thì; Sở dĩ…là vì .

* Ghi nhớ: 
- Khi nói hoặc viết, có những trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ. Đó là những trường hợp nếu không có quan hệ từ thì những câu văn đổi nghĩa hoặc không rõ nghĩa. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ ( dùng cũng được, không dùng cũng được )
- Có một số quan hệ từ được dùng thành cặp