Ngữ Văn lớp 7 - Luyện tập sử dụng từ

Ngữ Văn lớp 7 - Luyện tập sử dụng từ

I. LÝ THUYẾT:

* Chuẩn mực sử dụng từ  : Có 5 chuẩn mực sử dụng từ

-   Đúng  âm , đúng chính tả

-   đúng nghĩa

-   đúng sắc thái biểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp

-   đúng tính chất ngữ pháp của từ

không lạm dụng từ địa phương,, từ Hán Việt

II. LUYỆN TẬP

Câu văn có từ sai

    Lỗi sai

 Từ đúng

- Khoảng 7 giờ tối thứ  bảy cả gia đình em cùng quây quần xum họp bên nhau  để nói chuyện vui chơi trò  chuyện

Dùng  từ đồng nghĩa lặp lại,  dùng từ thừa

Trò chuyện

 

 

 

 

- Cây phượng là loại cây đã gắn bó thân thiết với tuổi học trò  cây phượng  là cây em yêu quí nhất

Sử dụng quan hệ từ không có chức năng liên kết

………..

cây phượng là cây em yêu quí nhất

- Em bắt đầu kể  từ đầu niên học đến giờ chưa ai học bài và làm bài đầy đủ cả

 Dùng từ sai nghĩa làm dụng từ Hán Việt

….năm học..

 

 

 

- Năm nay em  đạt được học sinh giỏi vì thế bố mẻ cho em đi tham quan cùng bạn bè

Dùng từ không chó nghĩa

….thăm quan…