Ngữ Văn lớp 7 - Mùa xuân của tôi ( Vũ Bằng )

Ngữ Văn lớp 7 - Mùa xuân của tôi ( Vũ Bằng )

I.Tác giả – Tác phẩm:

1. Tác giả:

- Vũ Bằng (1913-1984), quê Hà Nội.

- Có sở trong về truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí.

2. Tác phẩm:

- Trích từ thiên tuỳ bút “Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt”, trong tập tuỳ bút-bút kí “Thương nhớ mười hai” của tác giả

- Tác phẩm viết trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, tác giả sống trong vùng kiểm soát của Mỹ-Ngụỵ, xa cách quê hương đất Bắc.

*Thể loại: Kí-tuỳ bút mang tinhs chất hồi kí.

*Chủ đề: Bài văn viết về cảnh sắc và không khí mùa xuân ở Hà Nội và miền bắc qua nỗi nhớ thương da diết của 1 người xa quê đang sống ở Sài Gòn trong vùng kiểm soát của Mĩ-Nguỵ, khi đất nước còn bị chia cắt.

*Bố cục: 3 phần

- Từ đầu ->mê luyến mùa xuân: Cảm nhận về quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân.

- Tiếp theo ->liên hoan: Cảm nhận về cảnh sắc và không khí mùa xuân đất Bắc - mùa xuân Hà Nội.

- Còn lại: Cảm nhận về cảnh sắc mùa xuân sau rằm tháng giêng.

II. Đọc-hiểu văn bản

1. Tình cảm của con người đối với mùa xuân:

- Sử dụng điệp từ, điệp ngữ và điệp kiểu câu -> Nhấn mạnh tình cảm của con người đối với mùa xuân.

=>Thể hiện sự nâng niu, trân trọng, thương nhớ, thuỷ chung với m.xuân.

2. Cảnh sắc và không khí mùa xuân đất Bắc - mùa xuân Hà Nội:

- Mùa xuân của tôi - Mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của HN... có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có..., có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng...

-> Sử dụng điệp từ, phép liệt kê và dấu chấm lửng ở cuối câu – Nhấn mạnh các dấu hiệu điển hình của mùa xuân đất Bắc - mùa xuân Hà nội.

=> Gợi 1 bức tranh xuân với không khí và cảnh sắc hài hoà, tạo nên 1 sự sống riêng của mùa xuân đất Bắc.

->Hình ảnh sức sống mới mẻ – Diễn tả sinh động và hấp dẫn sức sống của mùa xuân

=>Mùa xuân đã khơi dậy năng lực sống cho muôn loài, khơi dậy n năng lực tinh thần cao quí của con người và khơi dậy tình yêu cuộc sống, yêu quê hương

=>Tác giả thương nhớ mùa xuân đất Bắc.

3. Cảm nhận về mùa xuân sau rằm tháng giêng:

-> Sử dụng 1 loạt những từ ngữ gợi tả kết hợp với hình ảnh so sánh. Miêu tả sự thay đổi chuyển biến của cảnh sắc và không khí mùa xuân

=>Thể hiện sự tinh tế, nhạy cảm trước thiên nhiên của tác giả.

III. Tổng kết

*Ghi nhớ: Cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân ở Hà Nội và miền bắc được cảm nhận, tái hiện trong nỗi nhớ thương da diết của một người xa quê. Bài tùy bút đã biểu lộ chân thực và cụ thể tình quê hương, đất nước, lòng yêu cuộc sống và tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, ngòi bút tài hoa của tác giả