Ngữ Văn lớp 7 - Mạch lạc trong văn bản

Ngữ Văn lớp 7 - Mạch lạc trong văn bản

I. Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản  

1. Mạch lạc trong văn bản :

- Văn bản cần phải mạch lạc.

- Thông suốt, liên tục, không đứt quãng

=> Văn bản rất cần sự mạch lạc

2.Các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc

- Các sự việc:

+ Cuộc chia búp bê.

+ Tình anh em sâu nặng của Thành và Thủy.

+ Cuộc chia tay ở lớp học.

+ Cuộc chia tay của hai anh em.

- Đề tài: sự chia tay

- Nhân vật chính: Thành và Thủy.

* Nhận xét:

Các phần các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện một chủ đề chung xuyên suốt.

- Các mối liên hệ:

+ liên hệ thời gian: hiện tại -> quá khứ -> hiện tại.

+ liên hệ không gian: nhà -> trường -> nhà.

+ liên hệ tâm lí: nhớ lại

+ liên hệ ý nghĩa: sự chia tay của những con búp bê-> sự chia tay của hai anh em.

- Nhận xét:

Các phần, các đoạn, các câu được nối tiếp theo một trình tự rõ ràng hợp lí, trước sau hô ứng nhằm làm cho chủ đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc( người nghe ).

* Ghi nhớ : 
- Văn bản cần phải mạch lạc

- Một văn bản có tính mạch lạc là văn bản: 
+ Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện một chủ đề xuyên suốt
+ Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản được tiếp nối theo một trình tự rõ ràng, hợp lý, trước sau hô ứng nhau nhằm làm cho chủ đề mạch lạc và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc.