Ngữ Văn lớp 7 - Ôn tập văn nghị luận

Ngữ Văn lớp 7 - Ôn tập văn nghị luận

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Tóm tắt nội dung của bài nghị luận

Stt

Tên bài

Tác giả

Đề tài nghị luận

Luận điểm

PPlập luận

1

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Hồ Chí Minh

Tinh thần yêu nước của dân tộc VN

Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta

Chứng minh

2

Sự giàu đẹp của Tiếng việt

Đặng Thai Mai

Sự giàu đẹp của Tiếng việt

Tiếng việt có những đặc sắc của một thứ tiếng hay, một thứ tiếng đẹp

Chứng minh kết hợp giải thích

3

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Phạm Văn Đồng

Đức tính giản dị của BH

Bác giản dị trong mọi phương diện : Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết

Chứng minh kết hợp giải thích và bình luận

4

Ý nghĩa văn chương

Hoài Thanh

Văn chương và ý nghĩa của nó đối với con người

Nguồn gốc của văn chương  là ở tình thương người, thương muôn loài muôn vật. Văn chương hình dung và sáng tạo ra sự sống, nuôi dưỡng và làm giàu tình cảm con người

Giải thích kết hợp bình luận

2. Đặc sắc nghệ thuật của các bài văn nghị luận:

Tên bài

Đặc sắc nghệ thuật

Tình thần yêu nước của nhân dân ta

- Bố cục chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, toàn diện, sắp xếp hợp lí; hình ảnh so sánh đặc sắc.

Sự giàu đẹp của tiếng việt

- Bố cục mạch lạc, kết hợp giải thích và chứng minh; luận cứ xác đáng, toàn diện, chặt chẽ.

Đức tính giản dị của BH

- Dẫn chứng cụ thể, xác thực,toàn diện, kết hợp chứng minh, giải thích và bình luận, lời văn giản dị và giàu cảm xúc

Ý nghĩa văn chương

- Trình bày những vấn đề phức tạp một cách ngắn gọn giản dị, kết hợp với cảm xúc; văn giàu cảm xúc

3.a.

THỂ LOẠI

YẾU TỐ CHỦ YẾU

VÍ DỤ

Truyện, ký(tự sự)

- Cốt truyện

- Nhân vật

- Nhân vật kể chuyện

Bài học đường đời đầu tiên, Buổi học cuối cùng, Cây tre Việt Nam...

Trữ tình

- Tâm trạng cảm xúc.

- Hình ảnh, vần, nhịp , nhân vật trữ tình

- Ca dao dân ca trữ tình

- Nguyên tiêu ,Tĩnh dạ tứ, Lượm, Đêm nay Bác không ngủ....

Nghị luận

- Luận đề

- Luận điểm

- Luận cứ

- Luận chứng

- Tình thần yêu nước của nhân dân ta

- Sự giàu đẹp của tiếng việt

- Đức tính giản dị của Bác Hồ

- Ý nghĩa văn chương

 

3.b

 -  Văn nghị luận : chủ yếu dùng lí lẽ ,dẫn chứng và cách lập luận để thuyết phục người đọc

- Văn tự sự chủ yếu để kể chuyện, thơ tự sự có vần, nhịp, văn thơ trữ tình chủ ỵếu là bộc lộ cảm xúc.

  - Có thể  vì mỗi câu tục ngữ là một luận đề hình ảnh chưa được chứng minh.

3.c

Mỗi câu tục ngữ thể hiện một ý kiến (LĐ) nhận định về thiên nhiên, lao động sản xuất, con người....

II. TỔNG KẾT

*Ghi nhớ: Nghị luận là một hình thức hoạt động ngôn ngữ phổ biến trong đời sống và trong giao tiếp của con người để nêu ý kiến, đánh giá, nhận xét, nhận xét, bàn luận về các hiện tượng, sự vật, vấn đề xã hội, tác phẩm nghệ thuật, hay về ý kiến của người khác. Văn nghị luận phân biệt với các thể loại tự sự, trữ tình chủ yếu ở chỗ nghị luận dùng lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận nhằm thuyết phục nhận thức của người đọc. Bài văn nghị luận nào cũng có đối tượng ( hay đề tài ) nghị luận, các luận điểm, luận cứ và lập luận. Các phương pháp lập luận thường gặp là: chứng minh, giải thích.