Ngữ Văn lớp 7 - Quá trình tạo lập văn bản

Ngữ Văn lớp 7 - Quá trình tạo lập văn bản

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Nhu cầu tạo lập văn bản.

- Khi con người có nhu cầu phát biểu ý kiến, viết bài, viết bài tập làm văn, tâm sự...

- Nhu cầu tạo lập văn bản có thể bắt nguồn từ bản thân cũng có thể do yêu cầu của hoàn cảnh.

2. Các bước tạo lập văn bản

- Bước 1: Định hướng văn bản:

+ Đối tượng( Viết cho ai?)

+ Mục đích( Viết để làm gì?)

+ Nội dung( Viết cái gì?)

+ Cách thức( Viết như thế nào?)

- Bước 2: Xây dựng bố cục.

- Mở bài

- Thân bài

- Kết bài

-> Tìm ý và sắp xếp các ý theo một bố cục rành mạch, hợp lí.

- Bước 3: Diễn đạt các ý thành câu, đoạn văn.

+ Sát bố cục.

+ Có tính liên kết.

+ Có tính mạch lạc.

+ Đúng ngữ pháp, lời văn trong sáng.

- Bước 4: Kiểm tra văn bản.

* Ghi nhớ: Để tạo nên một văn bản, người tạo lập văn bản cần phải thực hiện lần lượt các bước:

  • Định hướng chính xác: Văn bản viết (nói) cho ai, để làm gì, về cái gì và như thế nào?
  • Tìm ý và sắp xếp ý để có một bố cục rành mạch, hợp lý, thể hiện đúng định hướng trên.
  • Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, có mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau
  • Kiểm tra xem văn bản tạo lập đã đạt yêu cầu đã nêu ở trên chưa và có cần sửa chữa gì không