Ngữ Văn lớp 7 - Chữa lỗi về quan hệ từ

Ngữ Văn lớp 7 - Chữa lỗi về quan hệ từ

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Các lỗi thường gặp về quan hệ từ

a. Thiếu quan hệ từ                                                                                                                         - - Ví dụ: Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác

+ Chữa lại :

-  Đừng nên nhìn hình thức mà (để) đánh giá kẻ khác .

b. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

- Ví dụ: Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó  diệt sâu phá hoại mùa màng.

 Chữa lại :

- Chim sâu rất có ích cho nông dân  nó  diệt sâu phá hoại mùa màng .

c. Thừa quan hệ từ

- Ví dụ: Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót,em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

Sửa : Bỏ từ “đối với”

d. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết .

- Ví dụ 1: : Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hòa với mọi người.
(Bỏ từ “cho”) -> Thừa quan hệ từ

- Ví dụ 2: Nam là một học sinh giỏi toàn diện, không những giỏi về môn toán, không những giỏi về môn văn. Thầy giáo rất khen Nam .

Sửa: Nam là ….. không những giỏi môn toán, không những giỏi về môn văn mà còn giỏi về nhiều môn khác nữa .( Thêm từ mà còn để tạo sự liên kết với từ không những đứng trước nó).

*Ghi nhớ: Trong việc sử dụng quan hệ từ, cần tránh các lỗi như sau:
- Thiếu quan hệ từ
- Dùng quan hệ từ không hợp lý
- Thừa quan hệ từ
- Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết