SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III.1 READING

☆  Before you read

Làm việc với một bạn. Hãy hỏi rồi trả lời những câu hỏi sau.

1. Ai là người đầu tiên bay vào vũ trụ?

The first human to fly into space is Yuri Gagarin, a cosmonaut.

2. Bạn có thể cho biết tên những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng không?

The first humans to set foot on the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin, American astronauts.

3. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là ai?

The first Vietnamese to fly into space is Pham Tuan.

☆ While you read

Hãy đọc đoạn văn về Yuri Alekseyevich Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ, rồi làm các bài tập bên dưới.

1. Vào ngày 12 tháng tư, năm 1961, lúc 9.07 sáng, giờ Matxcơva Yuri Gagarin lao vút vào vũ trụ trong chiếc Vostok 1. Khoảng 12 phút sau, ông trở thành người đầu tiên bay quanh quỹ đạo trái đất với vận tốc hơn 17 nghìn dặm một giờ. Chuyến bay của ông kéo dài 108 phút.

2. Nhà du hành vũ trụ Xô Viết 27 tuổi này là người đầu tiên ăn uống trong môi trường không trọng lực. Từ cửa sổ của mình trên không gian, Gagarin có thể nhìn ngắm trái đất ở góc độ mà trước đó chưa ai nhìn. Những từ đầu tiên được nói trên không gian là: “Tôi nhìn thấy trái đất. Tuyệt đẹp!”

3. Trước chuyến bay lịch sử của Gagarin, người ta vẫn còn nhiều hoài nghi. Không ai biết chính xác điều gì sẽ xảy ra cho con người trong vũ trụ. Cơ thể sẽ phản ứng như thế nào trước những thay đổi khắc nghiệt về nhiệt độ? Trí não sẽ phản ứng thế nào trước sự căng thẳng về tâm lý? Nếu có sai sót về mặt kỹ thuật, Gagarin có thể sẽ chẳng bao giờ quay về trái đất được.

4. Chuyến du hành thành công của Gagarin thu hút sự quan tâm của toàn thế giới và biến ông thành một vị anh hùng. Trong một bức điện gửi tới Matxcơva, tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy viết, “Nhân dân Hoa Kỳ chia vui với nhân dân Xô Viết về chuyến bay an toàn của phi hành gia trong chuyến thám hiểm vũ trụ đầu tiên của con người. Chúng tôi chúc mừng các bạn và các nhà khoa học, các kỹ sư Xô Viết, những người đã thực hiện được kỳ công này .”

5. Lẽ ra Gagarin đã có thể bay vào vũ trụ lần nữa nếu không có vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Ông đã thiệt mạng trong một vụ đâm máy bay trên chuyến bay luyện tập thường lệ vào tháng 3 năm 1968. Sau cái chết của ông, thị trấn quê hương Gzhatsk của ông được đổi tên thành Gagarin, và Trung tâm đào tạo phi hành gia ở thành phố Ngôi sao, Nga, được đặt tên của vị anh hùng quốc gia này.

* Task 1. Hãy ghép các tiêu đề vào các đoạn văn.

Đáp án

Paragraph 1: B. The lift-off

Paragraph 4: C. Congratulations

Paragraph 2: D. A view on Earth

Paragraph 5: A. The tragic accident

Paragraph 3: E. Uncertainties

 

* Task 2. Hãy đọc đoạn văn trên lần nữa rồi trả lời các câu hỏi sau.

1. Gagarin bao nhiêu tuổi khi ông trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ?

He was 27 years old then.

2. Ông đã ở trong không gian bao lâu?

He was in space in 108 minutes.

3. Những vấn đề nào được đưa ra trước chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin?

They were what would happen to a human being in space or how the body would react to the extreme changes in temperature or how the mind would deal with the psychological tension.

4. Tốc độ phi thuyền của ông là bao nhiêu khi đang bay vòng quanh trái đất?

It was more than 17,000 miles per hour.

5. Tại sao Gagarin không thể bay vào vũ trụ lần nữa?

Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.

6. Những gì đã được thực hiện sau cái chết của Gagarin nhằm tôn vinh vị anh hùng dân tộc này?

After his death, his hometown of Gzhatsk was rename Gagarin, and the Cosmonaut Training Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

After you read

Hãy hoàn tất đoạn tóm tắt bài đọc bằng cách điền các từ/ cụm từ trong khung vào chỗ trống.

1. cosmonaut

4. success

7. impossible

2. in space

5. gravity

8. named after

3. lasted

6. view

 

 

III.2 SPEAKING

* Task 1. Làm việc theo cặp. Hãy đọc những mẩu thông tin sau rồi hỏi và trả lời câu hỏi.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2003, Trung Quốc phòng chiếc phi thuyền có người lái đầu tiên của họ vào không gian. Chiếc phi thuyền đó được gọi là “Thần châu 5”. Yang Liwei, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, khi đó 38 tuổi. Chuyến bay thành công này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công cuộc chinh phục vũ trụ của Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới có thể độc lập thực hiện những chuyến bay vào vũ trụ có con người.

Bài nói gợi ý

A: When did China launch its first manned spacecraft into space?

B: On October 15 in 2003.

A: What is the name of the spacecraft? 

B: It's Shenzhou 5.

A: Who is the first Chinese in space?

B: Yang Liwei.

* Task 2. Làm việc theo nhóm. Hãy thay phiên nhau nói về những sự kiện quan trọng trong cuộc chinh phục vũ trụ.

Gợi ý

- The first artificial satellite Sputnik was launched on October 4 in 1957. It marked the beginning of Space Age. It was made by the USSR.

- On November 3 in 1957. a dog named Laika became the first living being in space. It was aboard Sputnik 2.

- On April 12, 1961. Yuri Gagarin, a 27-year-old Russian cosmonaut became the first human being in space. His flight lasted only 108 minutes."

- On June 16, 1963, Valentina Tereshkova became the first woman in space.

- On July 20, 1969, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, American astronauts, became first humans to set foot on the moon.

- On July 23, 1980, Pham Tuan became the first Vietnamese in space. He was along with V.V. Gorbotko, a Russian cosmonaut. He stayed 8 days in orbit.

- On October 29, 1998, John Glenn, a 77-year-old American astronaut, became the oldest human ever to fly into space.

- On October 15, 2003, 38-year-old Yang Liwei became the first Chinese in space. He spent 21 hours in space.

III.3 LISTENING

☆ Before you listen

- Làm việc theo cặp. Hãy ghép các bức ảnh với lời chú thích.

Đáp án

1. d.

2. a

3. c

4. e

5. b

Lắng nghe rồi lặp lại

Congress

challenge

NASA

Kennedy

mission

experiment

Michael Collins

Apollo

reminder

achievement

Neil Armstrong

Buzz Aldrin

☆ While you listen

Bạn sẽ được nghe về chuyến đáp xuống mặt trăng lần đầu tiên của con người, một trong những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của thế kỷ 20. Hãy lắng nghe bài nói chuyện tôi làm các bài tập bên dưới.

* Task 1. Hãy lắng nghe rồi xác định xem những câu dưới đây đúng hay sai.

TAPESCRIPT

In a speech to the Congress in 1961, the US President Kennedy challenged the nation to put a man on the moon before the end of the decade. After the president's speech, NASA's Apollo programme was developed to meet the challenge.

Only July 16, 1969, the Apollo 11 was launched. The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins.

On July 20, 1969, Neil Armstrong became the first man on the moon. He followed by Aldrin 40 minutes later. To walk on the moon's surface, the tronauts needed to wear a spacesuit with a portable life support system. This controlled the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

Armstrong and Aldrin spent a total of two and a half hours on the moon's urface. They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to Earth. An American flag was left on the moon's surface as a reminder of the achievement.

The crew of Apollo 11 returned to Earth on July 24, 1969. They successfully completed their historic mission. It is regarded as one of the greatest human efforts in the history of mankind.

Đáp án

1. F

2. F

3. F

4. F

5. T

* Task 2. Hãy nghe lại lần nữa rồi trả lời các câu hỏi sau.

1. NASA's Apollo programme was developed to meet President Kennedy's challenge.

2. The Apollo 11 was launched on July 16, 1969.

3. The portable life support system was used for controlling the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

4. The astronauts stayed on the surface of the moon for two and a half hours.

5. While they were staying on the surface of the moon they performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to Earth.

6. They returned to Earth on July 24, 1969.

After you listen

Hãy thảo luận những câu hỏi sau.

1. Theo bạn, tại sao người ta lại quan tâm đến sao Hỏa và những hành tinh khác trong hệ mặt trời?

Gợi ý

The reason for human interest on Mars and other planets in the solar system can be:

- Human beings like adventures like adventures.

- We want to find out possibilities of life outside the Earth.

- One day, we may send people to Mars and other planets in case the Earth is overpopulated.

- We may conduct research on Mars and other planets for the benefits of people on Earth.

- We may find precious minerals there.

- We may have trips to other planets for tourist purposes.

2. Nếu bạn có cơ hội bay lên mặt trăng, và bạn được phép mang theo 3 món đồ, bạn sẽ mang theo những gì, tại sao?

III.4 WRITING

Writing a biography

* Task 1. Dưới đây là một số thông tin về Neil Armstrong, đặt chân lên mặt trăng. Hãy đặt những tiêu đề trong khung vào khoảng trống thích hợp.

1. Date of birth

2. Place of birth

3. Known As

4. Career

5. Quote

* Task 2. Hãy viết tiểu sử của Neil Armstrong với những thông tin trong Task 1.

Bài viết gợi ý

Neil Armstrong is an American astronaut. He is known as the first person to walk on the moon. He was born on August 5th, 1930 in Wapokoneta in Ohio. From 1949 to 1952, he worked as a pilot in the United States Navy. Armstrong received his B.S. from Purdue University in 1955. In 1962, he joined the NASA astronaut program. On July 20th, 1969, Neil Armstrong became the first human to step on the moon's surface. In 1970, Armstrong received his M.S from the Universtiy of Southern California. He resigned from NASA a year later and from 1971 to 1979, he taught at the University of Cincinnati. In 1986, Armstrong was appointed vice chairman of the committee that investigated the space shuttle Challenger disaster. Armstrong is also well-known for what he said when he stepped on the moon's surface: “That’s one small step for man, one giant leap for makind.”