SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III.1 READING

☆ Before you read

Làm việc theo cặp. Hoạt động nào trong các hoạt động sau mà ban cho rằng người Anh thường làm khi rỗi.

đọc sách/ báo 

hát

đi ra ngoài

xem TV/ video

gặp gỡ bạn bè

chơi nhạc

chơi thể thao

nghe nhạc

 

đi mua sắm

xem thể thao

 

☆ While you read

Hãy đọc đoạn văn rồi làm các bài tập theo sau.

Ngạn ngữ Anh có câu: “Làm mà không chơi thì sẽ thành kẻ ngốc”. Tiêu khiển và giải trí là quan trọng đối với mọi người khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ở các nước khác nhau thì các hình thức giải trí được ưa chuộng cũng khác nhau.

Ở Anh, hoạt động giải trí phổ biến nhất là ở nhà. Xem truyền hình là cách giải trí được ưa chuộng hơn hẳn, và gần như nhà nào cũng có tivi. Hơn 51 phần trăm hộ gia đình có 2 tivi trở lên và thời gian xem tivi trung bình của những người từ bốn tuổi trở lên là 25 giờ một tuần. Những sở thích khác gồm: nghe nhạc, đọc sách, tự tay sửa sang nhà cửa và làm vườn.

Người Anh cũng rất thích xem và tham gia các môn thể thao. Đi bộ và bơi lội là hai hoạt động thể thao phổ biến nhất, có tỉ lệ nam giới và phụ nữ tham gia gần như bằng nhau. Snooker, pool và phi tiêu là những môn thể thao du ưa thích kế đó của nam giới. Những môn thể thao có nhiều người xem nhất là bóng đá và bóng bầu dục vào mùa đông, cricket và điền kinh vào mùa hè.

Trong những năm gần đây, ở Anh có một xu hướng mới đang ngày càng phổ biến, đó là tham gia vào các khóa học cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ. Người ta chiêu sinh đủ loại khóa học. Khóa học có thể đơn giản như xây gạch hoặc phức tạp như tự ra lệnh mua bán cổ phiếu. Đối với những người yêu thích nghệ thuật thì có những khóa hội hoa hoặc đồ họa dành cho họ. Những ai yêu âm nhạc đều có thể tham gia vào một khóa học hát karaoke. Những khóa học như dạy làm giày hoặc khắc thủy tinh giúp người ta luyện kỹ năng khéo léo của đôi tay. Những người muốn tu dưỡng tinh thần có thể tham gia khóa học “Sống có ý nghĩa hơn”. Điều kiện tham gia những khóa học cuối tuần rất dễ dàng, nghĩa là nói chung không cần phải có bằng cấp gì hết, ngoại trừ khả năng đóng học phí, vốn có thể khá cao.

* Task 1. Những từ/ cụm từ in nghiêng trong những câu sau đây đều có trong đoạn văn. Hãy khoanh tròn những từ đúng.

Đáp án

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

6. A

* Task 2. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. Tại sao việc tiêu khiển và giải trí quan trọng đối với mọi người?

Recreation and entertainment are important to people because without them people will become dull/ bored.

2. Người Anh thích xem những môn thể thao nào?

They like watching football and rugby in winter, and cricket and athletics in summer.

3. Họ thích tham gia vào những môn thể thao nào?

They like taking part in walking and swimming.

4. Tại sao nhiều người Anh tham gia vào các khóa học cuối tuần?

Because weekend courses give them great pleasure.

☆ After you read

Làm việc theo cặp. Hãy thảo luận về vấn đề sau: Những hoạt động giải trí nào của người Anh được kể trong đoạn văn cũng được ưa chuộng tại Việt Nam? Hoạt động nào không được ưa chuộng?

III.2 SPEAKING

Thể hiện sự đồng ý và không đồng ý.

* Task 1. Dưới đây là một số cụm từ có thể được dùng để thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý. Hãy viết (A) bên cạnh câu thể hiện sự đồng ý và (D) bên cạnh câu thể hiện sự không đồng ý.

1. A

2. D

3. A

4. A

5. D

6. A

7. A

* Task 2. Các học sinh lớp 11A2 sẽ có một kỳ nghỉ 2 ngày. Họ đang thảo luận xem có nên đi cắm trại không. Hãy đọc rồi thực hành đoạn hội thoại.

* Task 3. Làm việc theo nhóm. Hãy tưởng tượng các bạn là học sinh của lớp 11A2. Hãy tiếp tục cuộc thảo luận. Hãy thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý, dùng những lý do dưới đây.

Bài nói gợi ý

A: Let's go camping.

B: Yes, let's do that. Then we can enjoy spectacular scenery.

C: Oh, that's a good idea, but if we go camping we'll have to bring a lot of equipment and supplies which are quite heavy.

* Task 4. Trình bày cuộc thảo luận của các bạn trước lớp. Cuối cùng thì các thành viên trong nhóm của bạn có đồng ý đi cắm trại không? Tại sao?/ Tại sao không?

III.3 LISTENING

☆ Before you listen

Làm việc theo cặp. Bạn có thể nhìn thấy gì trong hai hình trên? Lắng nghe rồi lặp lại.

campgrounds /ˈkæmp.ɡraʊnd/

wilderness /ˈwɪl.dɚ.nəs/

waterfalls /ˈwɑː.t̬ɚ.fɑːl/

dirt bike /dɝːt baɪk/

trash /træʃ/

giant trees /ˈdʒaɪ.ənt triː/

depressed /dɪˈprest/

solitude /ˈsɑː.lə.tuːd/

 

☆ While you listen

* Task 1. Ba học sinh đang nói về việc họ thích dùng ngày nghỉ như thế nào. Hãy lắng nghe rồi xác định xem những câu khẳng định sau đây đúng hay sai.

TAPESCRIPT

Three American students are talking about how they would like to spend their summer holiday.

Anna: It's hot and humid in New York City in the summer and I often feel depressed then. So in July and August I often go out of the city to the west where there are some beautiful national parks and forests. I often go with my friends, and we spend about two weeks in a national park every year. We might stay at campgrounds in the park, but wilderness areas are more fun. What we enjoy most is to ride our dirt bike in the desert, take showers in waterfalls and swim in lakes and rivers. And at night we sleep in our sleeping bags or tents and cook on our gas stove. It's wonderful that we can live in nature and enjoy it.

Terry: I used to go to the mountains, the desert, and other places with spectacular scenery in summer. I don't any more although I'm still attracted to the beauty of nature. But I do think these natural places aren't as beautiful as they used to be. Now more and more people are going to these places. They leave trash in the forests, and take rocks and plants with them. They don't care about nature. I believe not only people are important to hai the world - nature is important, too.

Mary: Like most other people I'm very fond of natural spectacular scenery, but when I travel, I spend most of my time in cities. Why I don't want to live in nature and enjoy it? It's the solitude of the wilderness. It's for animals and plants, not for me. I hate camping, too. I can't put up an umbrella tent in the wind, I can't make a fire in the rain, and a backpack is usually too heavy for me. So I'd better stay in the cities and enjoy the comfort they offer.

Đáp án

1. T

2. T

3. F

4. T

5. F

6. T

* Task 2. Hãy trả lời những câu hỏi sau.

Đáp án

1. They enjoy riding their dirt bike in the desert, taking showers in waterfalls and swimming in lakes and rivers.

2. They can sleep in sleeping bags or tents.

3. Because more and more people are coming to these places and leave trash in the forests and take rocks and plants with them.

4. He thinks nature is also important in the world.

5. In cities.

6. Because she can't put up an umbrella tent in the wind or make a fire in the rain or carry a heavy backpack.

☆ After you listen

Làm việc theo cặp. Hãy liệt kê 3 lợi ích của việc đi cắm trại.

III.4 WRITING

* Task 1. Tuần trước, lớp 11A2 đã đến Ba Vì để cắm trại. Dưới đây là một số hoạt động của họ trong kỳ nghỉ hai ngày. Hãy ghép chúng vào đúng hình.

1. g

2. a

3. b

4. c

5. f

6. d

7. h

8. i

9. e

* Task 2. Hãy tưởng tượng bạn là một trong những học sinh của lớp 11A2. Hãy viết một đoạn văn về kỳ cắm trại của lớp bạn, sử dụng các thông tin trong task 1.

Bài viết gợi ý

Last weekend our class went to Ba Vi for a camping holiday. The bus left our school for Ba Vi at 5 a.m. The weather was nice. Two hours later, we came there. First, we put up the umbrella tent. Then we enjoyed different activities. Some girls watched wildlife in the forest. Some boys swam in a lake. Others went fishing. Next, we cooked our food over an open fire. That night, we sang and danced around the camp fire. We also played some games. We had a lot of fun. We left the campsite at 4 p.m. the next day.