SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III.1 READING

* Before you read

Làm việc theo cặp. Hãy thực hành ngâm bài thơ trang bên rồi thảo luận câu hỏi sau: “Bạn nghĩ gì về người bạn trong bài thơ?”

Bạn có một người bạn đấy!

(Carole King)

Khi thất vọng và buồn phiền

Và bạn cần một ai đó giúp em

Mọi chuyện rối tung

Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi

Và tôi sẽ đến ngay

Thắp sáng cả đêm dài tăm tối

Chỉ cần gọi tên tôi

Bạn biết đấy, cho dù đang ở đâu

Tôi cũng sẽ chạy đến bên bạn

Xuân, Hạ, Thu hay Đông

Chỉ cần gọi tên

Là tôi sẽ ở bên bạn

Bạn có một người bạn đấy!

* While you read

Hãy đọc đoạn văn rồi làm các bài tập bên dưới.

Ai cũng có một vài người quen, nhưng chẳng ai có nhiều bạn vì tình bạn chân chính không dễ tìm, và nhiều người dường như không thể xây dựng được mối thân tình đó. Để tình bạn trở nên thân thiết và bền chặt, cả hai người bạn phải có một vài phẩm chất đặc biệt.

Phẩm chất đầu tiên là tính vị tha. Người chỉ biết đến quan tâm đến lợi ích và cảm xúc của riêng mình thì không thể là một người bạn đúng nghĩa. Tình bạn là một mối quan hệ có tính chất hai chiều, nó tồn tại dựa trên cho và nhận; và không có tình bạn nào bền chặt nếu một bên chỉ toàn cho còn bên kia chỉ toàn nhận.

Tính kiên định là phẩm chất thứ hai. Một vài người dường như không có tính kiên định. Họ nhiệt tình tham gia vào một hoạt động, nhưng rồi họ nhanh chóng chán nản và bị cuốn hút bởi một mục tiêu mới nào đó. Những người hay thay đổi và không kiên định như vậy thì không tạo dựng được tình bạn kéo dài suốt đời.

Lòng trung thành là phẩm chất thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với nhau và họ phải hiểu rõ nhau đến mức không nghi ngờ nhau điều gì. Chúng ta không đánh giá cao những người sẵn lòng tin những chuyên đề đại và ngồi lê đôi mách về bạn bè mình. Những ai dễ bị tác động bởi những chuyện đồn đại chẳng thể làm bạn tốt được.

Sự tin cậy có lẽ là phẩm chất thứ tư. Cần phải có sự tin cậy lẫn nhau giữa hai người bạn để người này có thể cảm thấy an toàn khi kể cho người kia nghe những bí mật của mình. Song cũng có những kẻ chẳng giữ kín được chuyện của mình lẫn chuyện của người. Những kẻ như vậy chẳng thể giữ được một tình bạn bền lâu.

Cuối cùng, cần phải có một sự đồng cảm tuyệt đối giữa những người bạn; đồng cảm với mục tiêu, ý thích, niềm vui, nỗi buồn, sở thích và ước muốn của bạn mình. Nơi nào không có sự đồng cảm lẫn nhau như thế, nơi đó tình bạn không thể tồn tại.

* Task 1. Hãy điền vào mỗi chỗ trống một từ cụm từ thích hợp.

Đáp án

1. mutual

2. incapable of

3. unselfish

4. acquaintance - friend

5. give-and-take

6. loyal to

7. suspicious

 

 

* Task 2. Chọn lựa nào trong các chọn lựa A, B, C, D tóm tắt đủ ý cả đoạn văn nhất.

A. Gian nan mới biết bạn hiền

B. Những điều kiện cần của một tình bạn chân chính

C. Những đặc điểm của một người bạn tốt

D. Bạn bè và người quen

Đáp án B (Conditions of true friendship)

* Task 3. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. Phẩm chất đầu tiên cần cho một tình bạn chân chính là gì và nó cho bạn biết điều gì?

The first quality for true friendship is unselfishness. It tells us that a man who is concerned only with their own interests and feelings cannot be a true friend.

2. Tại sao những người hay thay đổi và không kiên định không thể có một tình bạn chân chính?

Girl Because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object.

3. Phẩm chất thứ ba cần có cho một tình bạn chân chính là gì và nó cho bạn biết điều gì? The third important quality for true friendship is loyalty. It tells us that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them.

4. Tại sao phải có sự tin cậy lẫn nhau giữa những người bạn?

There must be a mutual trust between friends because if not people cannot feel safe when telling the other their most intimate secrets.

5. Tại sao những kẻ lắm mồm không thể giữ được một tình bạn bền lâu?

Because they cannot keep a secret, either their own or those of others.

6. Phẩm chất cuối cùng cần cho một tình bạn chân chính là gì và nó cho bạn biết điều gì?

The last quality for true friendship is sympathy. It tells us that to be a true friend you must sympathize with your friend. Where there's no mutual sympathy between friends, there's no true friendship.

☆ After you read

Làm việc theo cặp. Hãy thảo luận về câu hỏi sau: “Tại sao chúng ta cần phải có bạn?” Sau đó hãy trình bày kết quả cuộc thảo luận với lớp.

III.2 SPEAKING

* Task 1. Làm việc theo cặp. Nhìn những người dưới đây rồi miêu tả nhận dạng.

Example:

A: Can you describe the man in the picture?

(Bạn có thể miêu tả người đàn ông trong hình không?)

B: The man is tall. He has got a square face, a crooked nose ...

(Người đàn ông đó cao. Ông ta có gương mặt chữ điền, mũi khoằm ...)

* Task 2. Làm việc theo nhóm. Hãy thảo luận rồi đánh số các phẩm chất sau theo thứ tự tầm quan trọng trong tình bạn. Hãy trình bày kết quả thảo luận với lớp.

* Task 3. Đóng vai: Hãy nói về một người bạn nổi tiếng.

Bài nói gợi ý

A: Hello, my name's A, a reporter of the Youth. It is said that one of your friends, Mr. Thong Le has just won the first international prize in Mathematics. Would you mind if I ask you some questions about him?

B: No, please do.

A: When is his date of birth?

B: September eighth.

A: How does he look like?

B: He is tall and thin. He has got black hair, brown eyes and dark skin. He wears glasses. He's not very handsome but nice.

A: Why is he interested in Maths?

B: He has love Maths since he was a little boy. His childhood dream was to be a mathematician.

A: I see. How much time does he spend on Maths everyday?

B: About eight hours on weekdays and ten hours on weekends. He is very studious

A: Oh! Is that his key to success?

B: No, I don't think so. He's very intelligent and eager to learn. He's very patient, too.

A: Well, what is his hobby?

B: His hobbies are playing chess and doing sudoku. But he doesn't have much time for them.

A: What makes him a good friend?

B: He's helpful, humorous and honest.

III.3 LISTENING

* Before you listen

Làm việc theo cặp. Hãy hỏi rồi trả lời những câu hỏi sau.

1. Ai là bạn thân nhất của bạn?

2. Bạn đã gặp anh ấy/ cô ấy như thế nào?

3. Các bạn quen biết nhau bao lâu?

4. Bạn ngưỡng mộ những phẩm chất nào của người bạn thân đó? (Học sinh tự trả lời)

Lắng nghe rồi lặp lại.

apartment building

Guitarist /ɡɪˈtɑːr.ɪst/

Motorbike /ˈmoʊ.t̬ɚ.baɪk/

sense of humour

Favorite /ˈfeɪ.vər.ət/

Around /əˈraʊnd/

 

☆ While you listen

Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn thân của họ. Hãy nghe rồi làm bài tập bên dưới.

☆ TAPESCRIPT

Lan's Talk

My best friend is Ha. We've been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential Area in Ha Noi. Her family moved to Hai Phong in 1985. It is said that Hai Phong people are cold but Ha is really, really friendly. I first started to get to know her when I was going on a two-day trip to Do Son last year and I didn't know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I'll come to visit you." So she rode on her motorbike to Do Son and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we've been best friends ever since.

Long's Talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he's very, very funny, and that's one of my favourite things about him. And over the years, we have been through good times and bad times with each other, and that's one of the things I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we're going through a rough time, he's really a good friend, and he's a very good listener, and he always helped me through.

* Task 1. Nghe rồi xác định xem những câu sau đúng hay sai.

Đáp án

Lan's Talk

1. F

2. F

3. T

4. F

5.T

6. F

 

Long's Talk

1. F

2. F

3. T

4. T

5. T

 

 

* Task 2. Nghe lại lần nữa rồi ghi các ý vào bảng sau.

 

Họ đã gặp nhau như thế nào và ở đâu?

Họ thích những phẩm chất

nào ở bạn mình?

Lan

 

- They used to live in the same residential area in Ha Noi.

- Ha's very friendly and helpful.

- Ha's sociable. She's got many friends in Do Son and she introduced Lan around.

Long

- They met in college.

- Minh played the guitar, Long was a singer.

- They worked together.

- Minh has a sense of humour.

- Minh likes to go to plays

and movies.

- Minh is a good listnener.

- Minh is friendly and helpful.

 

☆ After you listen

Làm việc theo cặp. Lần lượt nói về việc Hà trở thành bạn thân nhất của Lan và Minh trở thành bạn thân nhất của Long như thế nào?

III.3 WRITING

Viết về một người bạn có thật hoặc tưởng tượng, dùng các chỉ dẫn sau.

Bài viết gợi ý

My best friend is Huy. And he's also my next-door neighbor. He will be seventeen on his next birthday. He's living at 124 Dong Du Street with his uncle and aunt. His parents still live in his hometown. He's tall and well built. He has got a square face, black curly hair, brown eyes and dark skin.

We have been good friends since we were little boys. And we have a lot in common. For examples, we both like rock and we're crazy about soccer. We play soccer whenever possible! We also like fast food and computer games. We both are humorous and sociable.

However, there's something different between us. I work hard at school because I want to go to university, but he's a bit lazy. His dream is to be a rocker, not a white-collar worker.