SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III.1 READING

☆ Before you read

Hãy xem các bức ảnh. Hãy ghép mỗi bức với những từ trong khung dưới đây.

Đáp án

a. Quiz: "Road to Mount Olympia"

b. London Marathon

c. Sao Mai Television Singing Contest

d. Olympic Games

 

Làm việc với một bạn. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. Bạn có thích tham gia vào những cuộc thi như thế này không? Tại sao? Tại sao không?

2. Bạn có muốn thắng trong một cuộc thi không? Nếu có, bạn muốn thắng trong cuộc thi nào?

3. Chiến thắng có phải là điều quan trọng nhất trong một cuộc thi không? Tại sao? Tại sao không?

While you read

Hãy đọc đoạn văn rồi làm các bài tập bên dưới.

Thứ Bảy trước, các đại diện của ba lớp trong trường tôi thi chung kết cuộc thi tiếng Anh hằng năm do các giáo viên Anh văn trong trường tổ chức. Mục tiêu của cuộc thi là nhằm khuyến khích tinh thần học tiếng Anh của học sinh. Cuộc thi được Hội phụ huynh học sinh tài trợ. Cô Liên, giáo viên Anh văn của chúng tôi, giải thích luật thi đấu với các học sinh.

“... Các em tham gia cuộc thi theo từng nhóm ba người. Mỗi nhóm phải hoàn tất năm hoạt động cả thảy. Để hoàn tất mỗi hoạt động, các em sẽ phải trả lời các câu hỏi in trong đề bài trong vòng 2 phút. Các giám khảo sẽ đánh giá và cho điểm bài làm của các em. Điểm cao nhất của mỗi hoat đông là 15 điểm. Vào cuối cuộc thi, các giám khảo sẽ loan báo tổng số điểm của mỗi nhóm. Nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ đoạt giải. Các nhà vô địch sẽ được thưởng một bộ CD học tiếng Anh và một quyển từ điển Oxford Advanced Learner's Dictionary. Nào, hãy bắt đầu cuộc thi.”

Hưng. Thu và Nga là các thành viên nhóm A. Họ nhanh chóng đọc các câu hỏi rồi cố tìm lời giải. Thoạt đầu, mọi việc diễn ra rất trôi chảy. Họ gần như hoàn tất được cả năm hoạt động. Nhưng rồi trong hoạt động thứ 5. Hưng gặp khó khăn khi phải đọc thuộc lòng một bài thơ. Bạn ấy không thể nhớ được câu cuối. Thời gian đã hết, và các giám khảo loan báo kết quả. Nhóm chiến thắng là nhóm B, đạt 70 điểm; nhóm của Hưng đạt 65 điểm; còn nhóm C đạt 60 điểm. Thu cảm thấy hơi thất vọng. Hưng xin lỗi vì không thể đọc hết bài thơ. Nhưng Nga làm mọi người cảm thấy dễ chịu hơn khi nói “Đối với tôi, điều quan trọng nhất là chúng ta đã tham gia cuộc thi và có được niềm vui từ cuộc thi này.”

* Task 1. Hãy ghép những từ hoặc cụm từ bên trái với định nghĩa của chúng bên phải.

Đáp án

1. d

2. f.

3. e

4. c

5. b

6. a

 

* Task 2. Hãy trả lời những câu hỏi sau.

1. Những ai tham gia vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh thường niên vào thứ Bảy rồi?

The representatives of three classes of the school took part in the competition.

2. Mục tiêu của cuộc thi là gì?

The aim was to stimulate the spirit of learning English among students.

3. Ai tài trợ cho cuộc thi?

The Students' Parents Society sponsored the competition.

4. Mỗi nhóm học sinh phải làm gì trong cuộc thi?

Each group had to complete five activities in all. On competition of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

5. Các giám khảo phải làm gì để chọn nhà vô địch cuộc thi?

The judges had to observe and score students' performance. And at the end of the competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be the winner.

6. Những người thắng cuộc sẽ được thưởng gì?

The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Die Oxford Advanced Learner's Dictionary.

* Task 3. Hãy đọc lại đoạn 3 một lần nữa rồi hoàn tất các câu sau.

1. In Activity 5, Hung was unable to complete the poem.

2. Having achieved the highest score, Group B became the winner of the competition.

3. Group C lost the game because they just got 60 points.

4. Nga encouraged her group by saying "For me most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it."

☆ After you read

Đây là bài thơ Hùng đã đọc thuộc lòng trong vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh hàng năm. Đọc rồi dịch bài thơ.

Bài dịch gợi ý

Bạn có thích trời đêm

khi ngàn sao lấp lánh? 

Bạn có thích trời xanh

khi không một gợn mây?

Tôi yêu ánh nắng mai

soi sáng khi tôi chạy.

Và cũng yêu cơn mưa

gõ nhịp lên khung cửa sổ.

III.2 SPEAKING

* Task 1. Bạn thích hoặc không thích cuộc thi nào. Hãy đánh dấu (X) vào cột bên phải. Sau đó hãy so sánh với các câu trả lời của một bạn khác

* Task 2. Làm việc theo cặp. Hãy hỏi bạn của ban xem bạn ấy cảm thấy thế nào về mỗi hình thức thi ở Task 1.

* Task 3. Làm việc theo nhóm. Hãy nói về cuộc thi mà bạn mới tham gia hoặc xem. Dùng những gợi ý bên dưới.

Bài nói gợi ý

A: Have you ever taken part in a competition?

B: Yes, I have.

A: What type of competition was it?

B: It's an English Competition.

A: Where and when did you take part in it?

B: I took part in it last month at my school.

A: Who organized it?

B: Our English teachers.

A: Who participated in it?

B: Most of my schoolmates.

A: Who won the competition?

B: My best friend, Lan.

A: Did you enjoy it?

B: Yes, I enjoyed it. Because it was a good time to practise my English.

III.3 LISTENING

☆ Before you listen

Làm việc theo cặp. Hãy hỏi rồi trả lời các câu hỏi sau.

1. Cuộc thi Boston Marathon là gì?

2. Bạn nghĩ ai có thể tham gia cuộc đua Boston?

Lắng nghe rồi lặp lại.

race /reɪs/

female /ˈfiː.meɪl/

McDermott

athletic /æθˈlet̬.ɪk/

association /əˌsoʊ.siˈeɪ.ʃən/

Kuscsik

clock /klɑːk/

formally /ˈfɔːr.mə.li/

 

 

☆ While you listen

* Task 1. Hãy lắng nghe đoạn hội thoại sau về cuộc thi Boston Marathon rồi xác định xem các câu sau đây đúng hay sai.

TAPESCRIPT

Trang: What are you reading, Paul?

Paul: The history of Boston Marathon.

Trang: It sounds interesting! How often is it held?

Paul: Every year, in the USA.

Trang: When did it begin? Paul. In 1897. And the same year, John McDermott won the first Boston Athletic Association Marathon.

Trang: Who was John McDermott? Where did he come from?

Paul: He was the first man who won the first Boston Marathon in the USA. He came from New York.

Trang: How long did it take him to reach the finish?

Paul: He clocked 2 hours 50 minutes and 10 seconds.

Trang: Did women have right to participate in long distance running?

Paul: Yes ... But not until 1967, women were formally accepted to take part in the Boston races ... A few years later, Kuscsik became the first official female champion.

Trang: When did she win the race?

Paul: In 1972. There were 8 women starting the race and all 8 finished.

Trang: Is the race held for only American people.

Paul: No. Each year more runners from every part of the world join it. In 1984, 6164 runners from 34 different countries ran in the marathon.

Trang: What are the rules of the Boston Marathon?

Paul: The Boston race is about 42 km. Runners have to go through 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston.

Trang: Oh, that's great. Thanks a lot, Paul.

Đáp án

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

 

* Task 2. Hãy nghe lại lần nữa rồi trả lời các câu hỏi sau.

Đáp án

1. He came from New York.

2. She became the first official female champion in 1972.

3. Eight women started and finished the race in 1972.

4. 6164 runners joined the Boston Marathon in 1984.

☆ After you listen

Làm việc theo nhóm. Hãy kể tên một số vận động viên môn chạy của Việt Nam và cho biết điểm nổi bật của họ là gì.

III.4 WRITING

* Task 1. Hãy đọc bức thư sau, tìm những thông tin cần biết về cuộc thi nói tiếng Anh.

* Task 2. Hãy tưởng tượng bạn là Kate Johnson, thư ký của cuộc thi nói tiếng Anh. Hãy trả lời thư cho Thu Trang, dùng các chi tiết bên dưới.

Bài viết gợi ý

Dear Thu Trang,

Thank you for your letter and welcome to our English Speaking Competition. Here are some details about the competition:

The number of participants is limited - just 25. The competition is held on 25th November 2007, at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. It starts at 8.00 p.m. Contestants should be present one hour before the competition for registration.

For more information please contact me on the phone number: (04) 9838188 and e-mail: [email protected]

Best wishes,

Kate Johnson

Secretary