SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III.1 READING

☆ Before you read

Làm việc theo cặp. Hãy đọc những dữ kiện sau về những loài có nguy cơ tuyệt chủng rồi thảo luận các câu hỏi bên dưới.

• Trước kia sống khắp châu Phi và châu Á, giờ đây loài báo gêpa chỉ sống rải rác ở khu vực đông Phi.

• Theo ước tính, chỉ còn 1000 con gấu trúc sống trong môi trường tự nhiên.

• Ở Trung Quốc, chỉ còn khoảng 20 con hổ Siberia sống trong môi trường tự nhiên và khoảng 100 con sống trong các sở thú và công viên quốc gia.

1. Các bạn hiểu gì từ những dữ kiện trên?

2. Các bạn có giải thích được tại sao số lượng các loài động vật này ngày càng ít đi không?

☆ While you read

Hãy đọc đoạn văn trên rồi làm các bài tập bên dưới.

Loài người chỉ là một loài nhỏ trong thế giới tự nhiên. Tồn tại trên hành tinh này còn có nhiều loài khác nữa. Tuy nhiên, loài người có tác động rất lớn đến phần còn lại của thế giới. Họ thay đổi môi trường bằng việc xây dựng các thành phố và làng mạc ở nơi trước kia chỉ có rừng. Họ tác động đến nguồn nước khi dùng nước cho nông nghiệp và công nghiệp. Họ làm thay đổi trạng thái thời tiết bằng cách đốn hạ cây rừng. Và họ cũng đang hủy hoại không khí bằng cách thải các chất gây ô nhiễm vào đó.

Chúng ta có thể nói rằng hành động và thói quen của con người đang thay đổi môi trường ở mọi phương diện. Điều này đã gây ra hai hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất là nhiều loài động vật quý hiếm bị giết hại. Thứ hai là môi trường sống của các động vật này bị tàn phá nặng nề. Kết quả là số lượng các loài động vật quý hiếm giảm sút nhanh chóng đến nỗi chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Nhằm bảo đảm rằng những loài động vật quý hiếm này sẽ không biến mất, nhiều nỗ lực đang được thực hiện để bảo vệ môi trường sống của chúng. Các nhà khoa học đã lập ra danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng và đề nghị các biện pháp bảo vệ. Nhiều tổ chức đã được thành lập và nhiều quỹ đã được gầy dựng. Hàng ngàn công viên quốc gia trên khắp thế giới đã được thành lập nhằm bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều đạo luật đã được ban hành nhằm ngăn cấm việc giết hại các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và việc hủy hoại môi trường mà động vật quý hiếm đang sinh sống.

Nếu con người bớt tác động đến môi trường, nhiều loài sẽ tiếp tục sống và sinh sản. Trái đất sẽ là một hành tinh hạnh phúc mà con người, động vật và thực vật có thể chung sống hòa bình.

* Task 1. Những từ trong khung đều có trong đoạn văn. Hãy điền vào môi chỗ trống một từ thích hợp.

Đáp án

1. extinct

2. protect

3. decreasing

4. pollutants

5. endangered

6. interference

 

* Task 2. Hãy khoanh tròn chọn lựa A, B, C, và D nào tóm tắt đầy đủ ý chính của mỗi đoạn nhất.

Đáp án

1. C: Human beings interfere with nature.

2. B: Human beings are responsible for the changes in the environment.

3. A: Human beings have made efforts to protect the environment.

4. C: Conditions for a peaceful co-existence.

* Task 3. Hãy trả lời những câu hỏi sau.

1. Bốn cách con người thay đổi thế giới là gì?

Four ways that human beings are changing the world are:

- They are changing the environment by building cities and villages.

- They are affecting the water supply by using water for industry and agriculture.

- They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests.

- They are destroying the air by adding pollutants like smoke from factorires and fumes from automobile motors.

2. Việc con người tác động tới môi trường gây ra những hậu quả nghiêm trọng gì?

The serious consequences of people's interference with the environment are:

- many kinds of rare animals are killed.

- the enviroment where these animals are living is badly destroyed.

- the numbers of rare animals are decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

3. Người ta đã làm gì để bảo vệ môi trường?

Many things have been done to protect the environment, such as:

- scientists have made lists of endangered species and suggested ways to save them.

- many organizations have been set up and funds have been raised.

- thousands of national parks have been established to protect endangered animals.

- laws have been introduced to prohibit killing endangered animals and destroying the environment where rare animals are living.

☆ After you read

Làm việc theo nhóm. Hãy tìm ra lý do tại sao một số động vật bị tuyệt chủng.

III.2 SPEAKING

* Task 1. Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số lý do tại sao thiên nhiên bị đe dọa. Hãy xếp chúng theo thứ tự tầm quan trọng.

• Giết động vật để lấy lông, da và thực phẩm

• Nuôi động vật làm thú cưng

• Săn bắt động vật để tiêu khiển

• Đốt rừng

• Đốn cây lấy gỗ

• Dùng phân bón và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp

• Thải hóa chất gây ô nhiễm vào môi trường

* Task 2. Làm việc theo cặp. Hãy xếp những lý do trong Task 1 với các biện pháp bảo vệ môi trường có thể áp dụng trong khung bên dưới.

- Ngăn cấm việc giết động vật để lấy thực phẩm, lộng hoặc da.

- Khuyến khích trồng cây.

- Hạn chế việc nuôi động vật làm thú cưng.

- Thành lập các vườn thú và công viên để bảo vệ động vật và thực vật.

- Không săn bắt động vật để giải trí.

- Bảo vệ tất cả các loài động thực vật.

- Ngăn cấm thải hóa chất gây ô nhiễm vào môi trường.

- Giảm bớt việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón trong nông nghiệp

Gợi ý

Reasons why nature is threatened

 

  Measures for protecting endangered nature

Killing endangered animals for fur, skin and food.

  Killing endangered animals for fur, skin and food should be     banned.

Keeping animals as pets.

  Keeping animals as pets should be discouraged.

Burning the forests.

Cutting down trees for wood.

  Planting trees should be encouraged.

 

Using fertilizers and pesticides for cultivation.

  We should decrease the use of fertilizers and pesticides for   farming. 

Discharging chemical pollutants into the environment.

  Discharging chemical pollutants into the environment should   be prohibited.

 

* Task 3. Làm việc theo cặp. Hãy nói về những vấn đề gây hại cho môi trường và các biện pháp để bảo vệ môi trường.

Bài nói gợi ý

A: People are keeping many animals as pets.

B: Keeping animals as pets should be discouraged.

A: People are killing animals for food, fur or skin.

B: Killing animals for food, fur or skin should be banned.

III.3 LISTENING

☆ Before you listen

Làm việc theo cặp. Hãy kể tên một số công viên quốc gia của Việt Nam. Lắng nghe rồi lặp lại.

scenic features /'si:nik 'fi:tfə/

devastating /'devasteitiŋ/

maintenance /'meintənəns/

approximately /ə'pra:simətli/

vehicles /'víəklz/

completely /kəm'pli:tli/

 

☆ While you listen

* Task 1. Hãy lắng nghe đoạn sau rồi xác định xem các câu sau đúng hay sai.

TAPESCRIPT

In many parts of the United States, large areas of land have been made into national parks to protect and preserve the natural beauty of the land. National parks usually contain a variety of scenic features, such as mountains, caves, lakes, rare animals and plants. Today, there are 52 national park in the United States, covering approximately 3 per cent of the total land area of the country. National parks are all open to the public and have millions of visitors each year.

Many national parks, however, are in danger of being destroyed. Rare animals in national parks are killed or hunted for fur, skin or other parts. Trees are cut down for wood. Large areas of national parks also experience devastating fires caused by careless people. The increasing number of visitors is harming the parks due to the pollution from their vehicles.

If these problems are not solved immediately, and if there is not enough money for the parks' staff and maintenance of their resources, many national parks will be completely destroyed.

Đáp án

1. T

2. T

3. F

4. T

5. T

 

* Task 2. Nghe lại lần nữa rồi trả lời câu hỏi.

Đáp án

1. There are 52 national parks in the United States.

2. Millions of people visit national parks every year.

3. Rare animals are killed or hunted for fur, skin or other parts. Trees are cut down for wood. Large areas of national parks experience devastating fires caused by careless people. The increasing number of visitors is harming the parks due to the pollution from their vehicles.

4. Rare animals and trees should be protected, fires caused by careless people should be limited, pollution from visitors' vehicles should be decreased and money should be raised for the park's staff and maintenance of their resources.

☆ After you listen

Làm việc theo nhóm. Hãy tóm tắt đoạn văn, dùng các thông tin trong Task 1 và 2.

III.4 WRITING

Hãy viết một đoạn văn mô tả vườn quốc gia Cát Bà, dùng các dữ kiện bên dưới.

Đáp án gợi ý

Cat Ba National Park, which was declared as a national park in 1986, is situated on Cat Ba Island, 120 km from Ha Noi and 20 km east of Hai Phong.

Cat Ba National Park is the only site in Viet Nam endowed with both tropical forests and coastal waters with white sand beaches, abundant natural resources, beautiful landscapes and many kinds of rare animals and plants. It covers 15,200 ha, including 9,800 ha of land and 4,400 ha of ocean.

Cat Ba National Park preserves approximately 300 species of fish, 40 kinds of animals, 150 different birds and 620 species of plants.

The stone tools and human bones found in the island's limestone caves reveal that people inhabited there at least 6,000 years ago.