TEST YOURSELF E

TEST YOURSELF E

TEST YOURSELF E

I. Listening (2.5 points)

Lắng nghe rồi hoàn thành câu.

TAPESCRIPT

Television is one of man's most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house, and he can watch the president make a speech or visit a foreign country. He can see a war happening and watch statesmen try to bring about peace. Through television, home viewers can see a about people, places, and things in far-away lands. Television also provides more entertainment programmes than any other kinds. The programmes include plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures. So television now plays an important role in many people's lives. It is more convenient as well as cheaper for people to sit comfortably at home than to go out.

Đáp án

1. pictures and sounds

2. watch the president

3. people, places, and things

4. plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures

5. than to go out

II. Reading (2.5 points)

Hãy đọc đoạn văn rồi xác định xem các câu sau đúng (T) hay sai (F).

Linda sống một mình ở London, cùng với bộ sưu tập tuyệt vời của cô. Cô đã sưu tập tất cả các vật kỷ niệm của hoàng gia từ năm 1960 khi cô xem Hôn lễ của công chúa Margaret trên tivi. Những món đầu tiên mà có mua là một chiếc đĩa có hình đầu nữ hoàng ở giữa, và kèm theo là một vài chiếc cốc vai dùng trong ngày đăng quang của nữ hoàng. Và giờ đây cô có rất nhiều thứ: ảnh, tranh, gạt tàn, hàng trăm chiếc cốc vại, bình trà, khăn lau bát, hộp bánh biscuit, poster, sách, cờ, giá để bánh mì nướng, cốc đựng trứng, giá nến, v..v. Trên thực tế, cô có hơn bốn nghìn vật lưu niệm của hoàng gia. Cô dành toàn bộ thời gian rỗi cho việc giữ sạch và VN lau bụi mọi thứ. Cô thường giải trí bằng cách sắp đặt một chỗ riêng biệt cho các vật lưu niệm của một trong những nhân vật trong hoàng tộc. Việc đó làm cô vui hàng giờ, rồi những người khách đến tham quan, chủ yếu là khách nước ngoài, chẳng bao giờ chán việc nói chuyện về gia đình hoàng gia. Không phải lúc nào việc sưu tầm những món đồ mà cô thật sự muốn cũng dễ dàng đối với Linda. Một lần nọ, khi cô đang ở trong một cửa hiệu và người bán hàng đang uống trà bằng chiếc cốc vại tuyệt đẹp từng được dùng trong lễ đăng quang. Cô đề nghị mua nó nhưng ông ta không quan tâm. Vì thế cô đi đến một cửa hiệu ở gần đó mua một chiếc cốc thật đắt tiền rồi đổi nó lấy chiếc cốc của ông ta. Cô chỉ muốn đặt chiếc cốc ở đúng nơi dành cho nó.

Đáp án

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

III. Pronunciation and grammar (2.5 points)

a. Lắng nghe rồi đánh dấu (X) vào ô đúng, lưu ý cách phát âm phần được gạch dưới của từ.

1. street.

2. squeeze

3. meets

4. managed

b. Hãy hoàn thành những câu sau đây với that hoặc who, Trong trường hợp có thể lược bỏ that, hãy viết that trong ngoặc.

1. Kate is the only person that/ who understands me.

2. Why do you blame me for everything that goes wrong?

3. Are these the books (that) you are looking for?

4. It was Judy that/ who taught us English.

5. The student that/ who won the scholarship is going to study in Britain.

6. The dress (that) Mary bought yesterday doesn't fit her very well.

IV. Writing (2.5 points)

Hãy viết một đoạn văn 120 từ về một trong các sở thích của bạn, dùng những gợi ý này.

Bài viết gợi ý

Reading is my favourite pastime. I started this hobby since I was five. I started with reading ABC books. Now I read every book which seems to be interesting. I read whenever possible. I spend about three hours a day my hobby. I love many different subjects: biology, geography, history, archaeology and so on. At the moment I'm reading a book about dinosa It's very interesting. I find this hobby very useful. It brings me not only interesting information but also pleasure. So I continued to read.