SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III.1 READING

☆ Before you read

Làm việc theo cặp. Hãy miêu tả bức ảnh, dùng những gợi ý bên dưới.

• địa điểm và thời gian của lớp học

• những người tham gia lớp

• sách giáo khoa

• giáo viên

☆ While you read

Hãy đọc đoạn văn sau rồi làm các bài tập bên dưới.

Đến tháng Bảy năm 2000, sáu mươi mốt tỉnh thành khắp Việt Nam đã hoàn tất chương trình “Phổ cập giáo dục tiểu học” và “Xóa mù chữ”. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, chỉ có 94% dân số là biết đọc biết viết. Điều đó có nghĩa là đã có rất nhiều việc cần phải làm để xóa mù chữ ở nước ta.

Hè năm 2000, Hội khuyến học Việt Nam đã bắt đầu một chiến dịch xóa mù chữ. Trong chiến dịch này, sáu trăm sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số ở cao nguyên Bắc bộ đã được đề nghị dạy đọc và viết cho 1200 người mù chữ ở làng của các bạn. Năm 2001, tám trăm sinh viên tình nguyện đã tham gia vào chiến dịch. Số người được học đọc học viết lên đến 4620 người. Đây là cách hiệu quả để giúp những người sống ở vùng miền núi xa xôi biết đọc biết viết.

Những sinh viên tham gia vào cuộc chiến chống nạn mù chữ xem việc giúp đỡ những người cùng làng là một vinh dự. Các bạn tình nguyện dành ky nghỉ hè của mình để dạy cho những người mù chữ biết đọc biết viết. Một so sinh viên thậm chí còn chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho lớp của mình. Các bạn nói về các kỹ thuật canh tác mới và kế hoạch hóa gia đình. Trước khi đi, các bạn hứa mùa hè sau sẽ trở lại.

Cuộc chiến chống mù chữ được tiếp tục vào mùa hè năm 2002. Lần này hội khuyến học Việt Nam quyết định mở rộng hoạt động đến các tỉnh vùng cao miền trung. Hiện tại, số người mù chữ ở các vùng miền núi xa xôi đang giảm dần. Hy vọng rằng nước ta sẽ nhanh chóng xóa được nạn mù chữ khi mà ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc chiến xóa nạn mù chữ.

* Task 1. Hãy tìm cụm từ tiếng Việt tương đương với các cụm từ sau.

Đáp án

1. Phổ cập giáo dục tiểu học

4. kỹ thuật canh tác

2. Hội khuyến học Việt Nam

5. kế hoạch hóa gia đình

3. xóa mù chữ

 

 

* Task 2. Trong các lựa chọn A, B, C, hay D, lựa chọn nào tóm tắt đầy đủ ý cả đoạn văn nhất?

A. Chương trình “Phổ cập giáo dục tiểu học” ở Việt Nam

B. Tỉ lệ mù chữ ở Việt Nam

C. Chương trình giáo dục dành cho học sinh thuộc các dân tộc thiểu số

D. Cuộc chiến chống nạn mù chữ

 

Đáp án D The fight against illiteracy.

* Task 3. Hãy trả lời câu hỏi.

1. Năm 2000, tỉ lệ người biết đọc biết viết ở Việt Nam là bao nhiêu?

The rate of literacy in Vietnam in 2000 is 94% of the population.

2. Chiến dịch nào đã được Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng?

The Vietnam Society of Learning Promotion started the campaign for illiteracy eradication.

3. Có bao nhiêu sinh viên đã tham gia vào chiến dịch năm 2000 và chiến dịch năm 2001?.

Six hundred students participated in the campaign in 2000 and eight hundred in 2001.

4. Các sinh viên đã làm gì để giúp xóa nạn mù chữ?

They spent their summer vacations teaching illiterate people to read and write.

5. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc chiến xóa mù chữ?

If more and more people take part in the struggle against illiteracy, it will soon be eradicated in our country.

☆ After you read

Làm việc theo nhóm. Hãy hỏi rồi trả lời những câu hỏi sau.

1. Ở nơi bạn sống, có người nào không biết chữ không?

2. Bạn nghĩ rằng chúng ta nên làm gì để giúp họ biết đọc biết viết?

III.2 SPEAKING

* Task 1. Làm việc theo cặp. Hãy ghép mỗi khó khăn với cách giải quyết thích hợp.

Đáp án

1. b - g

2. a - e

3. d - f

4. c

5. h - i - j

 

* Task 2. Làm việc theo nhóm. Hãy nói về các khó khăn trong học tập rồi đưa ra giải pháp. Hãy sử dụng những gợi ý trong Task 1.

* Task 3. Làm việc theo nhóm. Hãy nghĩ về 3 hoặc 4 vấn đề mà lớp bạn đang gặp phải. Thảo luận rồi nêu giải pháp. Bạn có thể sử dụng những gợi ý dưới đây:

• lớp đông (trên 50 học sinh)

• thiếu bàn học (3 học sinh mỗi bàn)

• mùa hè nóng bức (không có quạt máy)

• vào mùa đông, lạnh và tối (cửa sổ vỡ, không có đèn)

III.3 LISTENING

☆ Before you listen

Làm việc theo cặp. Hãy hỏi rồi trả lời các câu hỏi sau.

1. Bạn đã bao giờ thực hiện một cuộc khảo sát chưa?

2. Bạn có biết Perth ở đâu không?

Lắng nghe rồi lặp lại.

effective /əˈfek.tɪv/

maturity /məˈtʊr.ə.t̬i/

weaknesses /ˈwiːk.nəs/

performance /pɚˈfɔːr.məns/

self-respect /ˌself.rɪˈspekt/

academic /ˌæk.əˈdem.ɪk/

Perth /ˌpɜ˞ːθ/

Western Australia /ˌwes.tɚn ɑːˈstreɪl.jə/

 

☆ While you listen

* Task 1. Hãy lắng nghe rồi chọn lựa chọn thích hợp nhất để hoàn tất những câu sau.

TAPESCRIPT

In an informal survey carried out in Perth, Western of Australia, students were asked to give their views on what makes an effective school. 80 per cent of the students felt that mutual respect in the classroom was essential for effective learning to take place. This implied that the students should be treated as individuals with both their strengths and their weaknesses. 60 per cent of the students felt they should be encouraged to set realistic goals for their own learning and to have positive attitudes towards themselves and others.

About 55 per cent of the students expected their teachers to be motivated and interested in what they were doing; this would then reflect in the performance of the students. Nearly all the students believed that learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect and self-confidence, the ability to learn from failure, and time management, suited to the maturity of the students concerned.

One hundred per cent of the students felt that the social side of school was as important as academic activities. The older students felt that they should be allowed to give some input into school decision making which had a direct effect on students.

Đáp án

1. D

2. B

3. B

4. B

 

* Task 2. Nghe lại lần nữa rồi trả lời các câu hỏi.

Đáp án

1. The survey took place in Perth.

2. 80 per cent of the students.

3. They think that they should be allowed to give some input into (be involved in) school decision making.

 

☆ After you listen

Làm việc theo nhóm. Hãy thảo luận về vấn đề này: Bạn cho rằng điều kiện để học tốt hơn là gì - giáo viên giỏi hay sách giáo khoa hay?

III.4 WRITING

* Task 1. Hãy chọn một từ thích hợp trong khung để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau.

Đáp án

1. varied

2. rise

3. declined

4. different

5. went up

6. dramatically

 

* Task 2. Hãy viết một đoạn văn khoảng 100 từ, miêu tả những thông tin trong bảng sau.

Tỉ lệ người biết đọc biết viết ở đất nước Mặt trời mọc từ năm 1998 đến 2007

Đáp án gợi ý

The table describes the literacy rates of the population in different parts of the country of Sunshine from 1998 to 2007. As can be seen, they varied considerably between 1998 and 2007. In the Lowlands, the number of literate people increased sharply between 1998 and 2007. In the Midlands, there was a gradual rise in the number of people who were literate. On the contrary, the literacy rate in the Highlands fell gradually. This data may help the researchers or planners make suitable plans for educational development in each area of the country.