TEST YOURSELF C

TEST YOURSELF C

TEST YOURSELF C

1. Listening (2.5 points)

Lắng nghe cuộc hội thoại sau rồi xếp những câu thoại theo thứ tự bạn nghe từ 1 đến 11. Câu số 1 đã được chọn sẵn.

Đáp án

1g 

2b

3e

4f

5d

6j

7h

8k

9c

10a

11i

 

II. Reading (2.5 points)

Hãy đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.

Có nhiều phong tục đón năm mới rất thú vị ở nhiều quốc gia khác nhau. Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, người ta tập hợp lại ngay trước thời khắc giao thừa và chọn ra mười hai quả nho từ một chùm nho lớn. Vào thời khắc chuyển giao năm mới, mỗi người ăn mười hai quả nho và chúc những người khác nhiều may mắn. Mười hai quả nho tượng trưng cho mười hai tháng trong năm. Ở Iran, ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz. Ngày này bắt đầu vào 21 tháng 3 và kéo dài 13 ngày. No-Ruz là khoảng thời gian vui vẻ vì mùa đông đang kết thúc và mùa xuân đang đến. Mỗi thành viên trong gia đình thường đọc kinh Koran rồi tất cả ôm chầm lấy nhau nói, “Chúc sống lâu trăm tuổi.”

1. Mọi người ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì trước thời khắc giao thừa?

They gather just before midnight on New Year's Eve and select twelve grapes from a large bunch.

2. Tại sao người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa?

Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3. Nơi nào trên thế giới gọi ngày đầu năm mới là No-Ruz?

In Iran.

4. No-Ruz kéo dài bao lâu?

It lasts for thirteen days.

5. Người ta thường làm gì vào dịp lễ No-Ruz?

Each member of a family usually reads from the Koran, and then all embrace each other and say, "May you live 100 years."

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a. Lắng nghe rồi đánh dấu (X) vào khung bên phải, lưu ý cách phát âm của phần được gạch dưới của từ.

1. glean

2. fry

3. thrive

4. overthrow

 

b. Hãy nối các câu sau dùng who hoặc which.

1. The Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words.

c. Hãy ghép mệnh đề ở cột A với mệnh đề ở cột B để tạo thành một câu điều kiện hoàn chỉnh.

Đáp án

1. c: We'll buy a new car soon if we can afford it.

2. b: If you had told me about the problem, I would have helped you.

3. a: I would find a job in London if I spoke English well.

IV. Writing (2.5 points)

Hãy viết một đoạn văn khoảng 120 từ về những điều mà bạn thích và không thích về ngày Tết của chúng ta. Bài viết của bạn nên bao gồm những hoạt động mà người ta thường làm trước Tết và trong Tết, thực phẩm và thời tiết dịp Tết. Bạn có thể dùng những gợi ý bên dưới.

Bài viết gợi ý

Lunar New Year, or Tet, is Vietnam's national holiday. There are many interesting activities that we often do on New Year days. One of my favorite activities is decorating the house with apricot flower, kumquat tree, and marigold. I often exchanging gifts and cards, too. I also visit relatives and friends and have good food. My friends like to receive their 'lucky money', but I think it old-fashioned. At Tet, I like to have a walk with my best friend because the weather at Tet is usually beautiful. The sun is shining, the breeze is blowing and sometimes, it is drizzling. It's the time for relaxation.