SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III.1 READING

☆ Before you read

Làm việc với một bạn. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Nguồn năng lượng trong mỗi hình trên là gì?

2. Tại sao chúng ta cần năng lượng?

☆ While you read

Hãy đọc đoạn văn rồi làm các bài tập bên dưới.

Hiện tại, phần lớn năng lượng chúng ta dùng đến từ nhiên liệu hóa thạch (dầu hỏa, than, và khí thiên nhiên). Tuy nhiên, những nguồn năng lượng dự trữ như vậy có giới hạn. Do nhu cầu về năng lượng đang tăng rất nhanh nên nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Vì thế, con người phải khai thác và sử dụng những nguồn năng lượng mới.

Một trong những nguồn năng lượng mới là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ điện năng cho nhu cầu của cả thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó có thể rất nguy hiểm. Một nguồn năng lương mới khác là địa nhiệt, đến từ sâu trong lòng đất. Các nhà khoa học sử dụng nhiệt này để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, chỉ có một số nơi trên thế giới có thể khai thác được loại nhiệt này.

Mặt trời, nước và gió là những nguồn năng lượng mới khác. Gió thổi làm quay cối xay gió và đầy thuyền buồm đi. Đó là một nguồn năng lượng sạch và phong phú. Tiếc là nếu gió không thôi thì không có năng lượng gió. Khi nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp hơn, nó tạo ra năng lượng. Năng lượng này được dùng để tạo ra điện. Thủy lực cung cấp năng lượng mà không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, người ta phải xây đập mới dùng được loại năng lượng này. Đâp tốn rất nhiều tiền, vì thế năng lượng từ nước rất đắt tiền.

Mặt trời phóng thích một lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể được chuyển thành điện. Nhiều quốc gia dụng năng lượng mặt trời trong sinh hoạt hàng ngày của họ. Các tấm thu năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà có thể tạo ra đủ năng lượng để sưởi ấm hoặc làm mát cả căn nhà. Năng lượng mặt trời không những nhiều và vô hạn mà còn sạch và an toàn nữa.

Mặc dù có một số hạn chế, tiềm năng của những nguồn năng lượng mới là rất lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để tận dụng được những nguồn năng lượng này là vấn đề của các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

* Task 1. Tất cả những từ trong khung đều có trong đoạn văn. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu. (Dùng từ điển nếu cần.)

1. released

2. alternative

3. energy

4. limited

5. exhausted

 

* Task 2. Hãy đọc lướt qua đoạn văn rồi liệt kê những lợi ích và bất lợi của mỗi nguồn năng lượng mới.

Nguồn năng lượng

Lợi ích

Bất lợi

Năng lượng hạt nhân

It's unlimited.

It can be very dangerous.

Năng lượng mặt trời

It is not only plentiful and infinite but also clean and safe.

It's only possible during sunny days.

Năng lượng nước

It is clean & unlimited.

It is expensive.

Năng lượng gió

It is clean & unlimited.

There is no wind energy if the wind does not blow.

Địa nhiệt

It's available.

It is only possible in few places.

 

* Task 3. Hãy trả lời các câu hỏi.

1. Nguồn năng lượng chính của chúng ta là gì?

Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. Có bao nhiêu nguồn năng lượng được kể ra trong bài đọc, và nguồn năng lượng nào theo bạn là có tiềm năng nhất?

There are five sources of energy mentioned in the text. They are nuclear energy, geothermal heat, solar energy, wind power, and water power. And I think solar energy is the most potential because it is not only plentiful and infinite but also clean and safe.

☆ After you read

Hãy hoàn tất đoạn tóm tắt bài đọc, điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp trong khung.

1. energy

2. one

3. fuels

4. limited

5. alternative

6. sources

7. unlimited

8. environment

 

III.3 SPEAKING

* Task 1. Những câu sau đây liệt kê các lợi ích và bất lợi của những nguồn năng lượng khác nhau. Đọc rồi đánh dấu (X) khung A (lợi ích) hoặc D (bất lợi) thích hợp rồi so sánh câu trả lời của bạn với một người bạn.

 

 

A

D

1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

 

X

2. Địa nhiệt chỉ có thể khai thác ở một vài nơi trên thế giới.

 

X

3. Nếu gió không thổi, sẽ không có năng lượng gió.

 

X

4. Sức nước cung cấp năng lượng mà không gây ô nhiễm.

X

 

5. Lò phản ứng hạt nhân có thể phóng thích phóng xạ nguy hiểm cho môi trường.

 

X

6. Năng lượng mặt trời không những nhiều và vô hạn mà còn sạch và an toàn nữa.

X

 

7. Xây đập thủy điện rất tốn kém.

 

X

 

* Task 2. Làm việc theo cặp. Hãy thảo luận về những lợi ích và bất lợi của việc sử dụng nguồn năng lượng mới, dùng những gợi ý trong Task 1.

Bài nói gợi ý

A: I think that nuclear power can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while nuclear energy is plentiful.

B: I know it can provide enough electricity for the world's needs for hundreds of years. But it can be very dangerous.

* Task 3. Làm việc theo nhóm. Bạn có cho rằng người ta sẽ gia tăng sử dụng những nguồn năng lượng mới trong tương lai hay không, dùng các ý trong Task 2.

III.3 LISTENING

☆ Before you listen

• Làm việc theo cặp. Hãy liệt kê một số việc cần sử dụng năng lượng trong nhà bạn.

• Lắng nghe rồi lặp lại

ecologist /iˈkɑː.lə.dʒɪst/

resources /ˈriː.zɔːrs/

renewable /rɪˈnuː.ə.bəl/

fossil fuels /ˈfɑː.səl ˌfjʊəl/

unlimited /ʌnˈlɪm.ɪ.t̬ɪd/

fertilized /ˈfɝː.t̬əl.aɪz/

 

☆ While you listen

* Task 1. Lắng nghe rồi hoàn thành cầu bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

TAPESCRIPT

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun, and the land. Because they are vital for life, these resources must be protected from pollution and conserved. Ecologists study their importance and how to use them carefully.

According to ecologists, resources are divided into two groups: renewable and nonrenewable. When a resource is used, it takes some time to replace it. If the resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is nonrenewable. For example, grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized and protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years to make coal. All fossil fuels are nonrenewable resources.

Solar energy, air, and water are renewable resources because unlimited supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going to con the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amounts of these gases.

Đáp án

1. D Ecology is the study of human beings and their environment.

2. C The natural environment consists of all natural resources.

3. D If the resource can be replaced quickly, it is called renewable.

4. A Grass for animals is a renewable resource.

5. B According to the passage, coal is nonrenewable because it takes millions of years to make it.

* Task 2. Hãy nghe đoạn cuối lại lần nữa rồi điền các từ còn thiếu vào.

Đáp án

1. unlimited

2. atmosphere

3. may

4. gases

5. amount

 

☆ After you listen

Những nguồn năng lượng này thuộc nhóm nào? Đánh dấu (X) vào cột đúng.

Nguồn năng lượng

Có thể tái sinh

Không thể tái sinh

Than

 

X

Địa nhiệt

X

 

Dầu mỏ

 

X

Năng lượng mặt trời

X

 

Dầu

 

X

Năng lượng gió

X

 

Khí đốt

 

X

 

III.4 WRITING

* Task 1. Xem kỹ biểu đồ tiêu thụ năng lượng ở Cao nguyên vào năm 2000 rồi điền vào chỗ trống với thông tin trong biểu đồ.

Đáp án

1. 117

2. coal

3. smallest

 

* Task 2. Hãy viết tiếp bản miêu tả về khuynh hướng tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 ở Cao nguyên.

Đáp án gợi ý

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear and hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons)

* Task 3. Hãy miêu tả biểu đồ, sử dụng thông tin trong Task 1 và 2.