Văn 8 - Bài 5: Tóm tắt văn bản tự sự

Văn 8 - Bài 5: Tóm tắt văn bản tự sự

I/ Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự.

1/ Ví dụ:

2/ Nhận xét:

+ Phần b đúng nhất

3/ Kết luận :    

- Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.

II/ Cách tóm tắt văn bản tự sự .

1/ Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt.

a/ Ví dụ : SGK

b/ Nhận xét :

- Tóm tắt văn bản : Sơn Tinh - Thủy Tinh

- Dựa vào : sự việc, nhân vật, chi tiết tiêu biểu…

=> Văn bản tóm tắt đã nêu được cơ bản nội dung chính của văn bản Sơn Tinh- Thủy Tinh

- Dùng lời văn của mình  trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính  của văn bản đó.

- Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thành nội dung của văn bản được tóm tắt.

2/ Các bước tóm tắt văn bản.

- Đọc kĩ tác phẩm

- Lựa chọn các nhân vật quan trọng, những sự việc tiêu biểu.

- Sắp xếp các nội dung theo một trật tự hợp lí.

- Viết bản tóm tắt bằng lời văn của mình.

- Đáp ứng đúng mục đích và yêu cầu cần tóm tắt

 

III/ Ghi nhớ: SGK