Ngữ văn lớp 8 - Bài 13: Bài toán dân số

Ngữ văn lớp 8 - Bài 13: Bài toán dân số

I/ Đọc- Tìm hiểu chung.

1/ Đọc- hiểu chú thích:

2/ Kiểu văn bản:

Văn bản nhật dụng

3/ Chủ đề:

Dân số và tương lai của loài người.

4/ Bố cục:

3 đoạn

+ Đoạn 1:Từ đầu đến .... sáng mắt ra: Nêu vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình.

+ Đoạn 2:Tiếp theo đến  ..bàn cờ: Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình.

+ Đoạn 3: còn lại: Lời kêu gọi khẩn thiết

=> Bố cục mạch lạc, chặt chẽ theo vấn đề, luận điểm của văn bản nghị luận: bài toán dân số là gì và cách giải quyết.

II/ Đọc- Hiểu văn bản

1. Đặt vấn đề

-Vấn đề chính mà tác giả đặt ra trong VB là: vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình được đặt đặt ra từ thời cổ đại

- Nhẹ nhàng, giản dị, thân mật, tình cảm. Có sức thuyết phục

2/ Giải quyết vấn đề

- Tác giả lập luận qua 3 ý chính tương ứng với 3 đoạn văn.

1/ Vấn đề dân số được nhìn nhận từ bài toán cổ để thấy dân số phát triển theo cấp số nhân.

2/ Bài toán dân số được tính toán từ câu chuyện trong kinh thánh.

3/ Vấn đề dân số được nhìn nhận từ thực tế sinh sản của người phụ nữ theo Hội nghị tại Cai rô (Ai Cập)

=> Tổng số thóc thu được có thể phủ khắp bề mặt trái đất.
=> Nó tương ứng với sự phát triển dân số hiện nay=> Một con số khủng khiếp
- Cắt nghĩa được vấn đề gia tăng dân số từ khả năng sinh sản tự nhiên của  người phụ nữ => Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của sự tăng dân số và cái gốc của vấn đề hạn chế tăng dân số là vấn đề sinh đẻ có kế hoạch
- Các nước có tỉ lệ sinh cao thuộc Châu Phi, Châu Á. (trong đó VN)
- Rất nhiều các nước đó trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu
- Dân số tăng kìm hãm sự phát triển kinh tế, kìm hãm sự phát triển xã hội là nguyên nhân dẫn đến nghèo nàn lạc hậu
Nghệ thuật: Lý lẽ đơn giản,  chứng cứ đầy đủ. Vận dụng các phương pháp thuyết minh như: Thống kê, so sánh, phân tích  kết hợp các dấu câu.

3/ Kết bài

- Nếu số sinh theo cấp số nhân của bài toán cổ thì đến lúc nào đó con người sẽ không đất sống => phải sinh đẻ có kế hoạch để hạn chế sự gia tăng dân số trên toàn cầu.

- Muốn sống con người cần đất đai. Đất đai thì không sinh ra, con người ngày một nhiều. Do đó con người cần phải kế hoạch hóa gia đình

- Nhận thức rõ vấn đề gia tăng dân số là một hiểm họa.Có trách nhiệm với cộng đồng .Trân trọng cuộc sống tốt đẹp của con ngừời.