Ngữ văn lớp 8 - Bài 25: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Ngữ văn lớp 8 - Bài 25: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

1) Xây dựng hệ thống luận điểm.

- Luận điểm có nội dung không phù hợp: câu a)

- Còn thiếu một số luận điểm cần thiết.

"Đất nước cần những người tài giỏi, phải học chăm mới giỏi,mới thành tài”.

- Đất nước đang cần nhưng người tài giỏi để đưa tổ quốc tiến lên “Đài vinh quang” sánh kịp với bè bạn 5 châu.

- Quanh ta đang có những tấm gương học giỏi.

- Muốn học giỏi muốn thành tài phải chăm học.

- Một số bạn còn ham chơi.

- Nếu bây giờ còn chơi bời không ham học thì sau này càng khó lắm.

2) Trình bày luận điểm.

a)- Câu 1 vì đơn giản dễ làm theo.

- Câu 3 vì có giọng điệu gần gủi thân thiết.

b)- Có thể sắp xếp các luận cứ tình tự theo sgk, vì trình tự ấyphản ánh được các bước hợp lý, bước trước dẫn tới bước sau, bước sau kế tiếp bước trước.

c)   Không thể dễ dàng biến đổi đoạn từ quy nạp sang diễn dịch và ngược lại.