Ngữ văn lớp 8 - Bài 11: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Ngữ văn lớp 8 - Bài 11: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

I/ Vai trò và đặc điểm của văn bản thuyết minh.

1/ Thuyết minh trong đời sống con người

a/ Văn bản:

b/ Nhận xét:

a.Văn bản a: Nêu rõ lợi ích của cây dừa, cái riêng này gắn với đặc điểm của cây dừa Bình Định.

b.Văn bản b: Giải thích về tác dụng của chất diệp lục đối với màu xanh đặc trưng của lá cây.

c.Văn bản c: Giới thiệu về Huế với tư cách là một trung tâm văn hoá nghệ thuật lớn của Việt Nam, nơi có những đặc điểm riêng rất độc đáo.

=> Đó là những vấn đề thực tế trong cuộc sống nhưng là những kiến thức khoa học, chính xác và đúng với thực tế

 - Các văn bản trên rất phổ biến trong cuộc sống con người, giúp con người hiểu biết về đối tượng mà họ tiếp xúc

2.Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh

- Không. vì không có cốt truyện, nhân vật, cảm xúc, lập luận, luận cứ….mà nó là một văn bản riêng với mục đích giúp con người có những hiểu biết chính xác, khoa học, khách quan về đối tượng…

- Trình bày đặc điểm tiêu biểu của đối tượng một cách khách quan, giúp người đọc hiểu đúng, hiểu đủ về đối tượng.

- Trình bày, giải thích, giới thiệu.

- Ngôn ngữ chính xác, không hư cấu, tưởng tượng…

 II. Luyện tập.

Bài tập 1:

- Cả hai đều là văn bản thuyết minh vỡ chúng trình bày những vấn đề khoa học trong lĩnh vực lịch sử, sinh học.

Bài tập 2:

- Văn bản nhật dụng, thuộc kiểu văn nghị luận.

- Có sử dụng thuyết minh khi nói về tác hại của bao bì ni lông.

 Bài tập 3:

Các văn bản khác cũng cần yếu tố thuyết minh, vì:

+ Tự sự: giới thiệu sự việc, nhân vật...

+ Miêu tả: Giới thiệu cảnh vật, con người, thời gian, không gian...

+ Biểu cảm: Giới thiệu đối tượng gây cảm xúc là con người hay sự vật...

+ Nghị luận: Giới thiệu luận điểm, luận cứ...