Ngữ văn lớp 8 - Bài 31: Văn bản tường trình

Ngữ văn lớp 8 - Bài 31: Văn bản tường trình

I. Đặc điểm của văn bản tường trình.

1. Nhận xét

* Nội dung trình bày về việc: nộp bài chậm và mất xe đạp

* Thể thức trình bày gồm:

- Thể thức mở đầu: Quốc hiệu.

- Nội dung tường trình

- Kết thúc văn bản tường trình

* Thái độ người viết phải trung thực khách quan.

II. Cách làm văn bản tường trình

1. Tình huống cần viết văn bản tường trình.

- Cần viết bản tường trình a, b.

2. Cách làm văn bản tường trình.

Một văn bản tường trình gồm 3 phần:

-         Thể thức mở đầu văn bản tường trình

-         Nội dung tường trình

-         Thể thức kết thúc Văn bản tường trình.