Ngữ văn lớp 8 - Bài 14: Chương trình địa phương

Ngữ văn lớp 8 - Bài 14: Chương trình địa phương

Những tác giả, tác phẩm của tỉnh Bắc Ninh từ năm 1975 trở lại: Văn học cổ, văn học hiện thực, văn học từ sau 1945-1975.