Ngữ văn lớp 8 - Bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận

Ngữ văn lớp 8 - Bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận

ĐỀ BÀI

“ Chứng minh  tinh  thần yêu nước của Trần quốc Tuấn qua  Hịch tướng sĩ”

Dàn bài:

Mở bài
Giới thiệu vài nét về tác giả Trần Quốc Tuấn
Giới thiệu hoàn cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời tác phẩm “ hịch tướng sĩ” và thể hịch.

Khẳng định tinh thần yêu nước của tác giả được thể hiện mãnh liệt trong tác phẩm này.

Thân bài :
Chứng minh tinh thần yêu nước của Trần Quốc Tuấn bằng các luận điểm sau :

- Trần Quốc Tuấn là một vị tướng hết lòng vì dân vì nước : ông lo cho vận mệnh đất nước :

Dẫn chứng “: …nữa đêm vỗ gối….vui lòng”

- Thấy nỗi nhục mất nước :

Căm  tức vì giặc ngang ngược, uất ức vì chúng đòi ngọc  lụa, bắt nạt nhân dân …

- Khát khao đánh đuổi quân thù một cách mạnh mẽ :

Tập hợp binh thư soạn ra cuốn “ binh thư yếu lược”  cho các tướng sĩ luyện tập.

Yêu cầu các tưóng sĩ cùng nhau luyện tập và cảnh giác…

- Phân tích thêm giọng văn:lúc thì sục sôi,lúc thì đau xót, lúc  thì hả hê, lúc thì châm biếm để khích lệ tinh thần các tướng sĩ và tỏ rõ lòng mình.

Kết bài: Khẳng định  lại  truyền  thống đấu  tranh của quân dân nhà Trần. Hào khí đông A mạnh ngút trời trong thời kì lịch sử đó đã thực sự lưu danh sử sách tới ngày nay vẫn còn sáng chói…trong đó có sự đóng góp rất lớn của Trần Quốc Tuấn.