Ngữ văn lớp 8 - Bài 30: Viết bài tập làm văn số 7 - Văn nghị luận

Ngữ văn lớp 8 - Bài 30: Viết bài tập làm văn số 7 - Văn nghị luận

Đề bài: Hãy nói "không" với các tệ nạn

DÀN Ý 

1. Kiểu bài: nghị luận giải thích.

2. Vấn đề giải thích: Tác hại của ma tuý đối với đời sống con người.

3. Bài viết cần có đủ 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ và có sức thuyết phục, xen một cách khéo léo các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự.

4. Dàn ý 
a) Mở bài: Giới thiệu được nội dung chủ yếu của đề bài. 

b) Thân bài: (Trình bày được các luận điểm) 

- Trong xã hội hiện nay có nhiều tệ nạn.

- Tác hại của các tệ nạn đó.

- Biểu hiện trong giới trẻ, học sinh.

- Kêu gọi mọi người tránh xa các tệ nạn đó.

c) Kết bài. Khẳng định tác hại và kêu gọi mọi người tránh xa các tệ nạn