Ngữ văn lớp 8 - Bài 30: Chương trình địa phương (phần văn)

Ngữ văn lớp 8 - Bài 30: Chương trình địa phương (phần văn)

- Nội dung: Môi trường và các tệ nạn thuốc lá.

1. Lựa chọn đề tài

- Dân số, môi trường, tệ nạn ôn dịch thuốc là, nghiện hút.

- Ví dụ:

+ Vấn đề rác thải ở nông thôn

+ Tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá.

+ Tệ nạn cờ bạc.

2. Trình bày những nội dung về tình hình thu gom rác thải.

- Trước đây vài năm.

- Hiện nay.

- Hình thức thu gom.

- Kết quả.

- Vấn đề còn tồn tại (Hiện tượng đỗ rác thải bừa bãi).

- Những kiến nghị và hướng khắc phục.

*Tình hình hút thuốc lá ở địa phương em:

- Tỉ lệ người tham gia hút thuốc lá.

- Quan sát người hút thuốc lá có biểu hiện gì?

- Tác hại của việc hút thuốc lá.