Ngữ văn lớp 8 - Bài 21: Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh

Ngữ văn lớp 8 - Bài 21: Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh

Giới thiệu về danh lam thắng cảnh ở quê hương em.

Yêu cầu:

- Xác định đúng thể loại: Thuyết minh.

- Xác định đúng đối tượng thuyết minh (là một danh lam thắng cảnh ).

- Biết cách kết hợp các yếu tố miêu tả, tự sự trong bài viết một cách hợp lí.

- Diễn đạt trong sáng, sinh động.

- Câu văn đúng chính tả, đúng ngữ pháp, viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

a) Mở bà

- Giới thiệu về danh lam thắng cảnh: vị trí, ý nghĩa danh lam thắng cảnh đối với quê hương.

b) Thân bài 

- Nêu vị trí địa lí, quá trình hình thành và phát triển…

- Cấu trúc quy mô, tính chất.

- Phong tục tập quán, lễ hội.

c) Kết bài 

 Tình cảm của em đối với danh lam thắng cảnh đó.