Ngữ văn lớp 8 - Bài 10: Ôn tập truyện kí Việt Nam

Ngữ văn lớp 8 - Bài 10: Ôn tập truyện kí Việt Nam

I. Hệ thống hoá các văn bản truyện kí Việt Nam đã học

II.So sánh các văn bản

1.Giống nhau:

- Phương thức biểu đạt: Tự sự.

- Thời gian ra đời: Trước cách mạng tháng Tám, 1945.

- Chủ đề: Con người và cuộc sống xã hội đương thời.

- Gía trị tư tưởng: Chan chứa tinh thần nhân đạo (yêu thương, trân trọng những tình cảm, những phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của con người; Tố cáo những gì tàn ác , xấu xa)

- Gía trị nghệ thuật: Bút pháp chân thực, gần gũi với đời sống, ngôn ngữ giản dị, cách kể, tả và biểu cảm cụ thể, hấp dẫn.

(Đó chính là những đặc điểm của dũng văn xuôi hiện thực việt Nam trước cách mạng tháng Tám-dũng văn học khơi nguồn bắt đầu từ những năm 20, phát triển mạnh mẽ và rực rỡ những năm 30 và đầu những năm 40 của thế kỉ XX, đem lại cho văn học hiện đại Việt Nam những tên tuổi nhà văn và tác phẩm kiệt xuất: Phạm Duy Tốn, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Tô Hoài…)

2.Khác nhau: