Ngữ văn lớp 8 - Bài 31: Tổng kết phần văn

Ngữ văn lớp 8 - Bài 31: Tổng kết phần văn

1. Ôn tập2. Sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật trong các văn bản thơ trong bài
 

3. Những đặc điểm cơ bản của các bài thơ Cảm tác vào ...; Đập đá ở Côn Lôn, Ngẵm trăng, Đi đường.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận (hoàn cảnh sáng tác, tác giả, nội dung)

- Học sinh thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm lên trình bày.

+ Đều là thơ của người tù viết trong tù ngục.

+ Tác giả là những chiến sĩ Cách mạng lão thành.

+ Thể hiện khí phách hiên ngang, tinh thần bất khuất, kiên cường của người Cách mạng, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hiểm nguy.

+ Giữ phong thái bình tĩnh ung dung, lác quan trong thử thách, khao khát tự do, tinh thần lạc quan CM.