Ngữ văn lớp 8 - Bài 25: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Ngữ văn lớp 8 - Bài 25: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

I/ Trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận.

1. Nhận xét

a) Câu chủ đề:

- Thành Đại La là chốn hội tụ.

- Đồng bào ta ngày nay cũng.

b) Vị trí câu chủ đề:

- Câu chủ đề đạt vị trí đầu (đoạn diễn dịch).

- Câu chủ đề đạt vị trí cuối (đoạn quy nạp)

c) Cách lập luận theo trình tự

* Vốn là kinh đô cũ:

- Vị trí

- Thuế đất

- Dân cư

- Kết luận: Xứng đáng là kinh đô muôn đời.

* Trình tự lập luận đoạn b:

Theo lứa tuổi, theo không gian, vị trí công tác, ngành nghề.

2. Bài học :

Khi trình bày luận điểm cần chú ý:

- Thể hiện rõ ràng, cân xứng nội dung luận điểm trong câu chủ đề.

- Tìm đủ luận cứ cần thiết, tính chất lập luận một trình tự hợp lý làm nổi bật luận diểm.

- Diễn đạt trong sáng, hấp dẫn.

* Bài tập 2:

- Nhận xét:

a) Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải  chặt chẽ, hợp lý thì bài văn mới có thuyết phục.

- Cách lập luận tương phản đặt ...bên người.

b) Cách lập luận chặt chẽ có hình dung lớn đến việc chứng minh làm rõ luận điểm. “ Bản chất chó má của giai cấp địa chủ”

c) Sắp xếp các ý theo một thứ tự hợp lý nhằm làm nổi bật luận điểm.

d) Luận cứ và luận điểm được trình bày chặt chẽ và hấp dẫn. Những cụm từ...? được đặt cạnh nhau vừa làm cho đoạn văn xoáy vào chủ đề vừa khiến bản chất ... của bọn địa chủ hiện ra rõ ràng.

II/ Luyện tập:

1. Bài tập 1.

Diễn đạt luận điểm dưới dạng ngắn gọn.

 a/ Cần tránh lối viết dài dòng khiến người đọc khó hiểu.

b/ Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bọn trẻ.

2. Bài tập 2.

Luận điểm: “ Tế Hanh là một người tinh lắm”.

- Luận cứ:      + Tế Hanh đã ghi...

                      +Thơ Tế Hanh...

* Các luận cứ xếp đặt theo trình tự tăng tiến. Luận cứ sau biểu hiện ở mức độ cao hơn.

3. Bài tập 4:

- Văn giải thích được viết ra nhằm làm cho người đọc hiểu.

- Giải thích càng khó hiểu thì người viết càng khó đạt mục đích.

- Ngược lại, giải thích càng dễ hiểu thì người đọc càng dễ tỉnh hội , dễ nhớ, dễ làm theo.

- Vì thế, văn giải thích phải được viết sao cho dễ hiểu.