Ngữ văn lớp 8 - Bài 28: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Ngữ văn lớp 8 - Bài 28: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

I/ Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

 Bài tập 1.

a) Kể về thủ đoạn bắt lính.

- Vì yếu tố tự sự không phải là mục đích chủ yếu mà người viết nhằm đạt tới.

- Tác giả nhằm mục đích vạch trần sự tàn bạo và giả dối của thực dân trong cái gọi là “Mộ lính tình nguyện". Nhằm làm rõ phải trái, đúng sai.

b.Tác giả viết đoạn trích trên nhằm vạch trần sự tàn bạo,văn bản được tạo lập nhằm làm rõ phải trái,đáng sai.

*Kết luận: - Bài văn nghị luận thường vẵn cần phải có các yếu tố tự sự và miêu tả, hai yếu tố này giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng, cụ thể, sinh động hơn, và do đó, có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn.

Bài tập 2.

* Nhận xét: - Yếu tố tự sự và miêu tả trong  truyện chàng Trăng kể chuyện thụ thai, mẹ bỏ lên rừng, chàng không nói, không cười.

- Tác dụng: Làm rõ luận điểm sự giống nhau giữa các chuyện.

- Vì mục đích nghị luận, những hình ảnh đựoc kể tả, có nét tương đồng với truyện Thánh Gióng.

*Kết luận: - Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm luận cú phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không phá vỡ mạch lạc nghị luận của bài văn.

II/ Luyện tập.

Bài tập 1.

* Yếu tố tự sự: Sắp sang thu.

Đêm trước rằm ... giam giữ.

- Mười mấy ngày qua, .. nhà giam.

- Phải đi với đêm ... làm thơ...

* Yếu tố miêu tả:

- Trời xứ Bắc ... sáng.

- Đêm nay trăng sáng ...bóng cây..

- Đêm nay rất đẹp .. thốt lên.

- Nó ăm ắp ... làm thơ...

Bài tập 2. Rất cần sử dụng các yếu tố tự sự và miêu tả  khi cần làm rõ vẻ đẹp của bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen, vì:

- Gợi lại vẻ đẹp của sen trong đầm.

- Cần thiết nêu 1 vài kỉ niệm về cảnh ngắm đầm sen, chèo thuyền hái sen giữa trưa, chiều hè để thấy vẻ đẹp dân dã của sen trong đầm ở Việt Nam.