Ngữ văn lớp 8 - Bài 32: Văn bản thông báo

Ngữ văn lớp 8 - Bài 32: Văn bản thông báo

I.Đặc điểm của văn bản thông báo

1. Nhận xét

- Văn bản 1:

+ Người viết là ông hiệu phó.

+ Người nhận là giáo viên chủ nhiệm.

+ Mục đích: Biết lịch duyệt văn nghệ để thực hiện.

- Văn bản 2:

+ Người viết là Liên đội trưởng.

+ Người nhận: Các chi đội trong toàn trường.

+ Mục đích: Để các chi đội biết về kế hoạch Đại hội.

* Nội dung: Là những thông tin cụ thể từ phía cơ quan đoàn thể, cho những người quan tâm đến nội dung thông báo biết để thực hiện.

II. Cách làm văn bản thông báo

1. Tình huống cần viết văn bản thông báo.

- Cần viết bản thông báo: b,c.

2. Cách làm văn bản thông báo.

Một văn bản thông báo gồm 3 phần:

-         Thể thức mở đầu văn bản thông báo.

-         Nội dung thông báo.

-         Thể thức kết thúc văn bản thông báo.