Ngữ văn lớp 8 - Bài 23: Hành động nói

Ngữ văn lớp 8 - Bài 23: Hành động nói

I. Hành động nói là gì ? 

Nhận xét:

- Lí Thông nói với Thạch Sanh để nhằm đẩy Thạch Sanh đi để mình hưởng lợi.

- ''Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy chốn ngay đi''.

- Có, vì nghe Lí Thông nói, Thach Sanh vội vàng từ giã mẹ con Lí Thông ra đi.

- Bằng lời nói.

- Việc làm của Lí Thông là 1 hành động vì nó là một việc làm có mục đích.

II. Một số hành động nói thường gặp

Nhận xét

- Câu 1: dùng để trình bày

- Câu 2: đe doạ

- Câu 3: hứa hẹn.

- Lời cái Tí: để hỏ  để bộc lộ cảm xúc.

- Lời chị Dậu: tuyên bố hoặc báo tin.

III. Luyện tập

1. Bài tập 1

- Trần Quốc Tuấn viết ''Hịch tướng sĩ'' nhằm mục đích khích lệ tướng sĩ họ tập ''Binh thư yếu lược'' do ông soạn ra và khích lệ lòng yêu nước của tướng sĩ.

2. Bài tập 2

a) - Bác trai đã khá rồi chứ ? \Rightarrow hành động hỏi.

- Này, bảo bác ấy ... cho hoàn hồn.

\Rightarrow hành động điều khiển, bộc lộ cảm xúc.

- Vâng, cháu cũng ... còn gì.

\Rightarrow hành động hứa hẹn, trình bày