Văn 8 - Bài 2: Bố cục của văn bản

Văn 8 - Bài 2: Bố cục của văn bản

I/ Bố cục văn bản.

1/ Ví dụ: Văn bản: Người thầy đạo cao đức trọng

2/ Nhận xét:

a/ Chủ đề: Kể về tài và đức của thầy Chu Văn An

b/ Bố cục: 3 phần:

+ Phần 1( Đ 1): Giới thiệu về thầy Chu Văn An.

+ Phần 2( Đ 2+ Đ 3): Kể về tài, đức của thầy Chu Văn An.

+ Phần 3( Đ 4): Lòng thương tiếc của mọi người với thầy.

c/ Mối quan hệ giữa các phần:

+ Phần 1: Nêu chủ đề ( đối tượng, vấn đề, sự vật, sự việc….)

+ Phần 2: Trình bày từng khía cạnh của chủ đề

+ Phần 3: Tổng kết chủ đề

 

3/ Kết luận: Ghi nhớ SGK

II/ Cách sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản

a/ Văn bản: Tôi đi học

- Thân bài được sắp xếp theo trình tự thời gian, theo dòng hồi tưởng

b/ Văn bản: Trong lòng mẹ.

- Thân bài được sắp xếp theo diễn biến tâm lí của bé Hồng.

c/ Văn bản: Người thầy đạo cao đức trọng

- Thân bài được trình bày lần lượt tài và đức của thầy Chu Văn An.

* Ghi nhớ: SGK

III/ Luyện tập

Bài tập 1

a). Trình bày ý theo trình tự không gian nhìn xa - đến gần- đến tận nơi- đi xa dần.

b). Trình tự thời gian: Về chiều- lúc hoàng hôn.

c). Hai luận cứ được sắp xếp theo tầm quan trọng của chúng đối với luận điểm cần chứng minh.

Bài tập 2

Phân tích cách sắp xếp, trình bày nội dung văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng