Ngữ văn lớp 8 - Bài 15: Ôn luyện về dấu câu

Ngữ văn lớp 8 - Bài 15: Ôn luyện về dấu câu

I/ Tổng kết về dấu câu

II/ Các lỗi thường gặp về dấu câu

1/ Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc.

a/ Bài tập.

b/ Nhận xét.

- Thiếu dấu ngắt câu sau từ “xúc động”.

- Điền dấu chấm, viết hoa chữ “t”.

2, Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc.

a/ Bài tập.

b/ Nhận xét.

- Dùng dấu chấm như vậy là sai vì chưa hết câu .

- Sửa: dùng dấu phẩy thây cho dấu chấm, không viết hoa chữ “Ông”.

( Hồi còn trẻ, ở trường này, ông là một học trò xuất sắc nhất)

3/ Thiếu dấu thích hợp để tách các bộ phận của câu khi cần thiết.

a/ Bài tập.

b/ Nhận xét.

- Thiếu dấu phẩy để ngăn cách các bộ phận đồng chức.

- Sửa: Cam, quýt, bưởi, xoài là đặc sản của vùng này.

4/ Lẫn lộn công dụng của các dấu câu.

a/ Bài tập.

b/ Nhận xét:

- Câu 1 dùng dấu hỏi là sai vì đây không phải là câu hỏi.

- Câu 2 dùng dấu chấm là sai vì câu này là câu hỏi.

Sửa:

Quả thật, tôi không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào và bắt đầu từ đâu. Anh có thể cho tôi một lời khuyên được không?

IV/ Luyện tập

Bài tập 1:

Điền dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn.

- Điền theo trình tự sau:

(;), (.), (.), (,), (:), (-), (!), (!) , (!), (!), (,), (,), (.), (,), (.), (,), (,), (,), (.), (,), (:), (-), (?), (?), (?), (!).

Bài tập 2

 Sửa lại dấu câu cho thích hợp:

a/ Sao mãi giờ mới về? Mẹ ở nhà chờ mãi. Mẹ dặn là anh phải làm xong bài tập trong chiều nay.

b/ Từ xưa trong cuộc sống lao động và sản xuất, nhân dân ta có truyền thống yêu thương nhau giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn gian khổ. Vì vậy có câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”.