Ngữ văn lớp 8 - Bài 13: Đề văn thuyết minh và các làm bài văn

Ngữ văn lớp 8 - Bài 13: Đề văn thuyết minh và các làm bài văn

I/ Đề bài văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

1. Đề văn thuyết minh

* Đặc điểm của đề: Đề nêu trực tiếp đối tượng thuyết minh

* Đối tượng thuyết minh bao gồm:

- Con người: Một gương mặt thể thao...

- Sự vật: Hoa ngày tết ở VN.

- Hiện tượng: Tết Trung Thu ...

* Cách thể hiện yêu cầu thuyết minh:

- Có khi nói rõ trong đề:

 Ví dụ: Hãy làm một bài văn thuyết minh về tết Trung thu ở VN.

- Phần lớn không nói rõ( chỉ trực tiếp nêu đối tượng thuyết minh)

2/ Cách làm bài văn thuyết minh

a/ Văn bản:   Xe đạp

b/ Nhận xét:

- Đối tượng là chiếc xe đạp.

- Bài viết có 3 phần:

* Phần mở bài : Giới thiệu khái quát về phương tiện xe đạp.

* Phần thân bài: Giới thiệu cấu tạo xe đạp và nguyên tắc hoạt động của nó.

* Phần kết bài: Nêu vị trí của xe đạp trong đời sống con  người Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai.

 - Dùng PP phân tích chia một sự vật ra thành các bộ phận tạo thành để lần lượt giới thiệu.

- Hệ thống truyền động. hệ thống điều khiển, hệ thống chuyên chở.

- Nêu tác dụng của xe đạp và tương lai của nó.

- Bày tỏ thái độ đối với đối tượng.

 1- Tìm hiểu đề:

- Đề có yêu cầu thể loại thuyết minh không?

- Đề yêu cầu thuyết minh đối tượng nào?

2- Tích lũy kiến thức về đối tượng:

- Quan sát thực tế.

- Tra cứu tài liệu

- Phân tích.

3- Xây dựng bố cục:

a/ Phần mở bài : Giới thiệu khái quát về đối tượng thuyết minh.

b/ Phần thân bài: Thuyết minh từng phần, từng bộ phận, từng phương diện .. của đối tượng

c/ Phần kết bài: Nêu khái quát đối tượng ở mức cao hơn.

4- Tạo văn bản:

5- Kiểm tra sửa lỗi

II. Luyện tập

Bài tập 1:

Giới thiệu về chiếc nón lá Việt Nam

* Mở bài: Nêu định nghĩa về chiếc nón lá.

* Thân bài:

- Hình dáng của chiếc nón.

- Nguyên liệu làm nón

- Cách làm nón

- Nơi thường sản xuất nón, vùng nào nổi tiếng

- Tác dụng của nó

- Nón làm quà tặng (Sea game 22 làm quà tặng cho các nước tham dự)

- Nêu một vài điệu múa nón.

- Nón đã trở thành biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam

* Kết bài: Cảm nghĩ về chiếc nón