Sinh học lớp 8 - Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

Sinh học lớp 8 - Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

I. Đặc điểm hệ nội tiết.

+ Hệ nội tiết điều hoà các quá trình sinh lý trong cơ thể đặc biệt là quá trình trao đổi chất, quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong các tế bào của cơ thể..

+ Tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn tác động thông qua đường máu nên chậm nhưng  kéo dài, trên diện rộng.

II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết.

- Tuyến ngoại tiết: chất tiết theo ống dẫn tới các cơ quan tác động.

- Tuyến nội tiết: chất tiết ngấm thẳng vào máu tới cơ quan đích.

- Một số tuyến vừa làm nhiệm vụ nội tiết, vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết:

  Vd: tuyến tuỵ, tuyến sinh dục

- Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết là hoocmôn

III. Tìm hiểu hoocmôn.

a. Tính chất của hoocmôn.

- Hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan xác định.

- Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao.

- Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài.

b. Vai trò của hoocmôn.

- Duy trì tính ổn định môi trường bên trong cơ thể.

- Điều hoà các quá trình sinh lý diễn ra bình thường