Sinh học lớp 8 - Bài 13: Máu và môi trường bên trong cơ thể

Sinh học lớp 8 - Bài 13: Máu và môi trường bên trong cơ thể

I-  Máu

1. Tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu

+ Máu gồm: Huyết tương (55%), tế bào máu(45%) .

+ Tế bào máu gồm:

-  hồng cầu: màu hồng, hình đĩa, lõm hai mặt, không có nhân

-  bạch cầu: trong suốt, kích hước khá lớn, có nhân

- tiểu cầu: nhỏ, chỉ là mảnh chất tế bào của tế bào sinh tiểu cầu.

 2. Tìm hiểu chức năng của huyết tương và hồng cầu

- Trong huyết tương có nước (90%), các chất dinh dưỡng, hoocmon, kháng thể, muối khoáng, các chất thải...

- Huyết tương có chức năng:

+ Duy trì máu ở thể lỏng để lưu thông dễ dàng.

+ Vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết và các chất thải.

- Hồng cầu có Hb có khả năng kết hợp với O2 và CO2 để vận chuyển O2 từ phổi về tim tới tế bào và vận chuyển CO2 từ tế bào đến tim và tới phổi.

Chức năng của hồng cầu: vận chuyển CO2 và O2.

II- Môi trường trong cơ thể

- Một số thành phần của máu (huyết tương, bạch cầu, tiểu cầu) ngấm qua thành mạch máuà nước mô.

- Nước mô ngấm qua thành bạch huyết

- Môi trường bên trong gồm: Máu, nước mô, bạch huyết .

- Môi trường trong giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất