Sinh học lớp 8 - Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Sinh học lớp 8 - Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

I. Ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khoẻ.

* Kết luận:
- Ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể

- Ngủ là quá trình ức chế của bộ não đảm bảo sự phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh.

- Biện pháp để có giấc ngủ tốt:

+ Cơ thể sảng khoái.

+ Chỗ ngủ thuận tiện.

+ Không dùng chất kích thích như chè, cà phê.

+ Tránh các kích thích ảnh hưởng đến giấc ngủ.

II. Lao động và nghỉ ngơi hợp lý.

- Lao động và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn và bảo vệ hệ thần kinh.
- Biện pháp:
+ Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày để phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh sau một ngày làm việc căng thẳng.
+ Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu.
+ Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.

III. Tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế đối với hệ thần kinh.

Kết luận