Sinh học lớp 8 - Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Sinh học lớp 8 - Bài 39: Bài tiết nước tiểu

I. Sự tạo thành nước tiểu.

* Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:

+ Lọc máu: ở cầu thận  tạo ra nước tiểu đầu.

+  Hấp thụ lại ở ống thận hấp thụ lại chất cần thiết,

+  Bài tiết tiếp: bài tiết tiếp chất thừa, chất thải  tạo thành nước tiểu chính thức.

* Nước tiểu đầu không có tế bào máu  và Pr.


II. Thải nước tiểu:

+ Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu và thải chất cặn  bã, chất độc, chất thừa ra khỏi cơ thể.

+ Máu tuần hoàn liên tục qua cầu thận      

nước tiểu được hình thành liên tục.

+ Nước tiểu được tích trữ ở bóng đái khi lên tới 200ml, đủ áp lực gây cảm giác buồn đi tiểu rồi xuống ống đái và bài tiết ra ngoài     

+ Nước tiểu được thải ra ngoài nhờ sự phối hợp của cơ vòng bóng đái, cơ bong đái và cơ bụng