Sinh học lớp 8 - Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Sinh học lớp 8 - Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

1- Nội dung

- Dụng cụ, vật liệu

- cách làm tiêu bản, cách chọn tiêu bản có sẵn.

- cách quan sát

- Chọn vị trí rõ, đẹp để quan sát và vẽ

- Vẽ các loại mô

- Nhận xét đặc điểm các loại mô

 *Cách làm tiêu bản mô cơ vân:

- Lấy 1 bắp cơ đùi ếch ( hoặc lợn) đặt trên lam kính.

- Rạch dọc bắp cơ để lấy các sợi mảnh (tế bào cơ) đặt trên lam kính.

- Nhỏ dung dịch sinh lí NaCl 0,65%, đậy lamen,

- Nhỏ 1 giọt dung dịch axit axetic 1% vào một cạnh của lamen.

- Dùng giấy thấm hút dịch thừa

2. Quan sát tiêu bản

- Quan sát ở độ phóng đại nhỏ

- Chuyển vật kính để quan sát ở độ phóng đại lớn hơn

Phân biệt : màng, chất tế bào, vân ngang, nhân,