Sinh học lớp 8 - Bài 4: Mô

Sinh học lớp 8 - Bài 4: Mô

I. Khái niệm mô

* Mô là một tập hợp các tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất định, một số loại mô còn có các yếu tố không có cầu trúc tế bào.

II. Các loại mô

1. Mô biểu bì.

+ Gồm các tế bào xếp sát nhau

+  Vị trí: Phủ ngoài da, lót trong các cơ quan rỗng ( ruột, dạ dày, mạch máu...)

+ Chức năng: bảo vệ các bộ phận bên trong. Hấp thụ và thải các chất.

2. Mô liên kết

- Máu gồm huyết tương và các tế bào máu. Máu là mô liên kết vì: tế bào máu nằm rải rác trong chất nền

* Kết luận: Mô liên kết gồm các tế bào nằm rải rác trong chất nền. Chức năng: tạo khung cơ thể, vận chuyển các chất, neo giữ  các cơ quan....

3. Mô cơ.

- Gồm 3 loại: mô cơ vân, mô cơ tim và mô cơ trơn.

+ Cơ vân: Nhiều nhân, có vân ngang, gắn với xương

+ Cơ trơn: một nhân, hình thoi, đầu nhọn, ở thành nội quan

+ Cơ tim: Có nhiều nhân, tế bào phân nhánh, ở thành tim.

- các tế bào cơ đều dài, cùng thực hiện một chức năng là tạo nên sự vận động.

- Chức năng của mô cơ: co, dãn, tạo nên sự vận động.

4. Mô thần kinh.

+ Mô thần kinh gồm tế bào thần kinh(nơron) và tế bào thần kinh đệm.

+ Nơron gồm: thân (chứa nhân), tua ngắn, tua dài (sợi trục) có cúc xináp

+ Chức năng: tiếp nhận kích thích, xử lí và dẫn truyền thông tin, điều hoà hoạt động của cấc cơ quan để trả lời kích thích của môi trường