Sinh học lớp 8 - Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Sinh học lớp 8 - Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

I- Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ

- Bắp cơ : gồm nhiều bó cơ, mỗi bó gồm nhiều sợi cơ (tế bào cơ) bọc trong màng liên kết.

- Hai đầu bắp cơ có gân bám vào xương, giữa phình to là bụng cơ.

- Tế bào cơ: gồm nhiều tơ cơ,

tơ cơ có 2 loại:

+ Tơ cơ dày : có mấu lối sinh chất---> vân tối

+ Tơ cơ mỏng: trơn---> vân sáng.

Tơ cơ dày và tơ cơ mỏng xếp xen kẽ theo chiều dọc---> vân ngang( vân tối, vân sáng xếp xen kẽ).

- Đơn vị cấu trúc của tế bào cơ( tiết cơ):  là phần tơ cơ giữa 2 tấm Z(đĩa tối ở giữa, 2 nửa đĩa sáng ở 2 đầu) 

II-  Tính chất của cơ

- Tính chất căn bản của cơ là sự co cơ và dãn.

- Khi có 1 kích thích tác động vào cơ quan thụ cảm trên cơ thể sẽ làm xuất hiện xung thần kinh theo dây hướng tâm về trung ương thần kinh. Trung ương thần kinh phát lệnh theo dây li tâm tới làm cơ co.

- Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm tế bào cơ co ngắn lại làm cho bắp cơ ngắn lại và to về bề ngang.

III- Ý nghĩa của hoạt động co cơ

- Cơ co giúp xương cử động để cơ thể vận động, lao động, di chuyển.

- Trong sự vận động cơ thể luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm cơ.