Sinh học lớp 8 - Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Sinh học lớp 8 - Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

I- Cấu tạo của ruột non

- Thành ruột có 4 lớp như dạ dày nhưng mỏng hơn.

- Lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng.

+ Lớp niêm mạc (sau tá tràng) có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và tế bào tiết dịch nhày.

+ Tá tràng (đầu ruột non) có ống dẫn chung dịch tuỵ và dịch mật đổ vào.

- Dịch tuỵ và dịch ruột có đủ các loại enzim xúc tác các phản ứng phân cắt các loại thức ăn.

II-  Tìm hiểu sự tiêu hoá ở ruột non

* Biến đổi lí học

+ Sự tiết dịch tiêu hoá do tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột tiết ra để hoà loãng thức ăn và trộn đều dịch tiêu hoá.

+ Muối mật (dịch mật) tách khối Lipit thành giọt nhỏ, biệt lập với nhau, tạo nhũ tương hoá.

+ Các cơ trên thành ruột co bóp nhào trộn thức ăn ngấm đều dịch tiêu hoá và tạo lực đẩy thức ăn xuống phần tiếp theo của ruột.

* Biến đổi hoá học

- Sự phối hợp tác dụng của các loại enzim trong dịch tuỵ và dịch ruột, sự hỗ trợ của dịch mật biến đổi các loại thức ăn:

+ Tinh bột và đường đôi thành đường đơn.

+ Prôtêin --> peptit ---> axit amin.

+ Lipit nhờ dịch mật thành các giọt lipit nhỏ--> thành glixêrin và axit béo.

- axit nucleic \rightarrow các thành phần của nucleotit