Sinh học lớp 8 - Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

Sinh học lớp 8 - Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

I. Nhu cầu dinh dưỡng của  cơ thể

- Nhu cầu năng lượng ở mỗi người không giống nhau vì vậy nhu cầu cung cấp chất dinh dưỡng bằng con đường ăn uống cũng không giống nhau.

- Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc: lứa tuổi, giới tính, lao động...

+ Ở các nước đang phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân còn thấp trẻ bị suy dinh dưỡng chiếm tỉ lệ cao.

II.  Giá trị dinh dưỡng của thức ăn.

- Giá trị dinh dưỡng của thức ăn biểu hiện ở:

+ Thành phần các chất.

+ Năng lượng chứa trong nó.

- Cần phối hợp các loại thức ăn để cung cấp đủ cho nhu cầu của cơ thể.

III. Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần.

+ Khẩu phần là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể trong một ngày.

+ Nguyên tắc :

- Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu của từng đối tượng

- Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng và vitamin

- Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.