Sinh học lớp 8 - Bài 22: Vệ sinh hô hấp

Sinh học lớp 8 - Bài 22: Vệ sinh hô hấp

I.  Cần bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại

- Các tác nhân gây hại cho đường hô hấp là: bụi, khí độc (NO2; SOx; CO2; nicôtin...), các chất độc hại (nicôtin, nitrôzamin... ) và vi sinh vật gây bệnh.

- Tác hại của các tác nhân: gây bệnh bụi phổi, viêm đường hô hấp, viêm phổi, giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết,……

* Kết luận:

II.  Cần luyện tập để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh

+ Luyện tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn  từ bé có thể có được dung tích sống lí tưởng

+ Khi thở sâu và giảm số nhịp thở trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp

- Biện pháp: tích cực tập thể dục thể thao phối hợp thở sâu và giảm nhịp thở thường xuyên từ bé để có hệ hô hấp khoẻ mạnh.

- Cần luyện tập thể dục thể thao vừa sức, luyện tập từ từ.