Sinh học lớp 8 - Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

Sinh học lớp 8 - Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

I - Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú

 So sánh bộ xương người và bộ xương động vật 



=> Bộ xương người cấu tạo hoàn toàn phù hợp với tư thế đứng thẳng và lao động

Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú

- Cơ nét mặt biểu hiện tình cảm của con người.

- Cơ vận động lưỡi phát triển.

- Cơ tay: phân hoá thành nhiều nhóm cơ nhỏ phụ trách các phần khác nhau. Tay cử động linh hoạt, đặc điệt là ngón cái.

- Cơ chân lớn, khoẻ, có thể gập, duỗi.

II - Vệ sinh hệ vận động

* Để cơ và xương phát triển cân đối cần:

+ Chế độ dinh dưỡng hợp lí.

+ Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

+ Rèn luyện thân thể và lao động vừa sức.

* Chống cong, vẹo cột sống cần chú ý: mang vác đều 2 tay, tư thế làm việc, ngồi học ngay ngắn không nghiêng vẹo.