Sinh học lớp 8 - Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Sinh học lớp 8 - Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

I. Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu.

* Các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu: các vi trùng gây bệnh,  các chất độc trong thức ăn, khâủ phần ăn không hợp lý

- Các vi trùng gây bệnh: gây viêm cầu thận, làm tổn thương ống thận;Gây viêm bể thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

- Các chất độc trong thức ăn: làm tổn thương ống thận.

- Khẩu phần ăn không hợp lý: cầu thận, ống thận làm việc quá sức --> cầu thận bị suy thoái (dẫn tới suy thận toàn bộ), ống thận làm việc kém hiệu quả; làm gia tăng tạo sỏi


II. Cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết.