Sinh học lớp 8 - Bài 47: Đại não

Sinh học lớp 8 - Bài 47: Đại não

1.  Cấu tạo của đại não.

* Hình dạng cấu tạo ngoài:

- Rãnh liên bán cầu chia đại não thành hai nửa: bán cầu não trái và bán cầu não phải.

- Các rãnh sâu (rãnh đỉnh, rãnh thái dương, rãnh thẳng góc) chia bán cầu não làm 4 thuỳ:

      + Thuỳ trán.

      + Thuỳ đỉnh.

      + Thuỳ chẩm.

      + Thuỳ thái dương.

- Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não  tăng diện tích bề mặt não.

* Cấu tạo trong:

- Chất xám (ngoài) làm thành vỏ não, dày 2-3 mm gồm 6 lớp.

- Chất trắng (trong) là các đường thần kinh. hầu hết các đường này cắt chéo ở hành tuỷ và tuỷ sống.

2. Sự phân vùng chức năng của đại não.

- Vỏ đại não là trung ương thần kinh của các phản xạ có điều kiện.

- Vỏ đại não có nhiều vùng, mỗi vùng có tên gọi và chức năng riêng: Vùng cảm giác,  vùng vận động, vùng thị giác, vùng thính giác, vùng vị giác, vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói, vùng hiểu chữ viết .

Trong đó các vùng: vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói, vùng hiểu chữ viết chỉ có ở người, không có ở động vật